Woord en Daad

Christelijk Noodhulpcluster ontvangt 0,7 mln voor Noord-Irak

Geplaatst op 06 september 2014

Terug naar het overzicht

Andijk Tot nog toe ontvingen de leden van het Christelijk Noodhulpcluster (Dorcas, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA) 736.000 euro aan donaties wat hen in staat stelt de huidige noodhulp in Noord-Irak uit te breiden.

5 september 2014

In de eerste fase van de opgestarte noodhulp in Noord-Irak zijn circa 8.000 ontheemden en vluchtelingen opgevangen in Erbil, Dahuk en Suleimaniya met onderdak, voedsel en medicijnen. De toenemende nood in Noord-Irak deed het cluster deze week gezamenlijk besluiten tot een nader werkbezoek op korte termijn aan het crisisgebied. Het doel van het bezoek is om te onderzoeken hoe de opgestarte noodhulp kan worden uitgebreid.

Het Christelijk Noodhulpcluster komt al geruime tijd gezamenlijk in actie bij noodsituaties. Met het voorgenomen werkbezoek wordt de samenwerking tussen de vijf organisaties geoptimaliseerd en worden de kwaliteiten en contacten gebundeld ten behoeve van de groeiend aantal ontheemden en vluchtelingen in Noord-Irak. Het programma van het Christelijk Noodhulpcluster richt zich op noodhulp en wederopbouw.

Giften zijn welkom en kunnen worden overgemaakt via het donatieformulier of naar IBAN 733 onder vermelding van 'Noodhulp Noord-Irak'.

Noot voor de redactie
Voor meer informatie over deze gezamenlijke noodhulpactie van het CN, kunt u contact opnemen met Abel Korevaar, voorlichter van Dorcas: a.korevaar@dorcas.nl / 0228 – 595900 / 0612177046

Deze actie is afgestemd met alle leden van het Christelijk Noodhulpcluster: Dorcas, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA

Dorcas
Dorcas legt zich niet neer bij armoede in Oost-Europa en Afrika. Ze werkt samen met lokale partnerorganisaties aan het vergroten van de zelfredzaamheid van de allerarmsten. Ook komt zij in actie in noodsituaties. Dorcas laat zich hiervoor inspireren door Mattheüs 25 uit de Bijbel. www.dorcas.nl

Tear
Tear wil wereldwijd kerken mobiliseren tegen armoede en onrecht en daardoor mensenlevens veranderen. Wij steunen projecten en programma’s van lokale kerken en christelijke organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika en bieden mensen in Nederland mogelijkheden om hierbij betrokken te zijn. www.tear.nl/

Red een Kind
Red een Kind helpt kwetsbare kinderen en gezinnen in Afrika en Azië met kansen voor de toekomst. Rekeningnummer Red een Kind: www.redeenkind.nl

Woord en Daad
Woord en Daad wil vanuit christelijk perspectief armoede bestrijden in Afrika, Azië en Midden-Amerika. Via partnerorganisaties streven we ernaar armen een menswaardig bestaan te bieden. Hierbij doen we appel op ieders verantwoordelijkheid, zowel hier als daar. www.woordendaad.nl

ZOA
ZOA helpt mensen in gebieden waar zich een ramp of conflict heeft voorgedaan. Wij bieden noodhulp en ondersteunen tijdens de wederopbouw en werken daarin samen met de lokale bevolking. ZOA blijft tot de zelfredzaamheid is hersteld. Het christelijke geloof is onze motivatie. www.zoa.nl

Op de hoogte blijven

Print deze pagina Stuur door

Mail een vriend