fbpx

Van Lodenstein Kesteren en Woord en Daad in actie voor Guatemala

Vanaf dit schooljaar is het Van Lodenstein College, locatie Kesteren, in samenwerking met Stichting Woord en Daad gestart met een actie voor onderwijs in Guatemala.

Het werk in Guatemala

AMG Guatemala, partnerorganisatie van Woord en Daad, zet zich in voor jongeren die leven in een sfeer van armoede en geweld. AMG bouwt aan een zelfstandige toekomst door christelijk onderwijs.

Straatbendes, drugs, moord en geweld horen bij de orde van de dag in Guatemala. Veel jongeren komen uit gebroken, arme gezinnen en leven in een onveilige omgeving. Ze lopen het risico te worden gerekruteerd door (jeugd)bendes. In Zuid-Amerika is veel drugs en in Noord-Amerika zijn veel gebruikers. Guatemala ligt ertussen in. AMG zet zich in voor deze jeugd en werkt aan een brug voor het leven, over de diepe kloof van armoede, uitbuiting en criminaliteit.

AMG heeft één vakschool en een aantal eigen basisscholen verspreid door Guatemala. Daarnaast steunen ze ook kansarme kinderen die naar een overheidsschool gaan. Voor alle kinderen en jongeren zijn er de dagopvangcentra waar ze na schooltijd terecht kunnen. Een veilige plek! Ze krijgen hier een maaltijd, aandacht en de nodige zorg. Ook horen ze het Evangelie en ontvangen ze een Bijbel. Een vervolgopleiding opent voor jongeren de deur naar een betaalde baan en daarmee een zelfstandige toekomst.

Samen actief

Van Lodenstein College Kesteren werkt aan dit schoolproject. Dit schoolseizoen zijn er zes Young Ambassadors actief die acties organiseren en gaan presenteren. Daarnaast werven ze ook om zelf met Woord en Daad op reis te gaan naar Guatemala in het volgende schooljaar. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw hulp.

Dit project is afgesloten voor fondsenwerving.

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Woord en Daad maakt gebruik van cookies.

Door cookies te accepteren helpt u Woord en Daad bij het verbeteren van de website. Lees meer in ons privacybeleid.

Privacybeleid | Sluit deze melding
Privacy-instellingen