Astrid: Door sponsoring nu zelf juf

Geplaatst op 4 juli 2018

Terug naar het overzicht

Het lokaal vult zich met kinderstemmen. Zo hard als mogelijk zingen de kinderen met juf Astrid mee. Ze geniet ervan. Maar naast deze momenten van ontspanning wordt er natuurlijk hard geleerd. Juf Astrid: ‘Ik zie de verandering door onderwijs bij de kinderen. Ze gaan bloeien en stellen zich open. School is voor de kinderen, maar ook voor mij, een vredevolle plek.’

Astrid

Onderwijs geven is mooi

Astrid Irlanda Xicay is 20 jaar en woont op het platteland in Guatemala. Nog niet zo lang geleden was Astrid een sponsorkind. Door sponsoring heeft ze goed onderwijs ontvangen, wat ze nu zelf weer overdraagt aan de kinderen in haar klas. Astrid: ‘Onderwijs geven is mooi. Het draait natuurlijk om kennis. Maar ook om vriendschap en persoonlijke ontwikkeling. Ik zie de kinderen van mijn klas in allerlei opzichten groeien. Toen de kinderen net op school kwamen reageerden ze nauwelijks. Nu begroeten ze me altijd enthousiast.’

De werkdag van Astrid

Elke dag is Astrid van half acht tot kwart over vier op school aanwezig. Toch geeft ze geen hele dag les. Dit komt omdat de kinderen ’s ochtends naar een reguliere school gaan, en ’s middags naar de christelijke school waar Astrid lesgeeft. Astrid en haar collega’s beginnen elke werkdag met het doen van een Bijbelstudie. Vervolgens gaan ze op familiebezoek. Astrid: ‘We gaan op bezoek bij families, meestal daar waar zieken zijn. Of waar pas iemand is overleden.’ Het middagprogramma vult Astrid altijd met christelijk onderwijs en huiswerkbegeleiding.

‘Ik zie de kinderen van mijn klas in allerlei opzichten groeien’


Afgelegen gebied

Er gaan 176 kinderen naar de school waar Astrid lesgeeft. Het dorp waar de school staat, is gelegen in een geïsoleerd gebied, overal ver vandaan. Astrid: ‘Omdat dit zo’n afgelegen gebied is, hebben de kinderen geen mogelijkheid om door te leren. Daarom is goed onderwijs op de basisschool al enorm belangrijk. Maar het krijgen van goede onderwijzers uit de omgeving is heel lastig, die zijn bijna niet te krijgen. Alhoewel de plek geïsoleerd ligt, wil ik hier graag doorgaan. School is voor de kinderen erg belangrijk, maar vooral ook een vredevolle plek. Net als voor mij.’

Enthousiast geworden?

Doe een gift voor goed, christelijk onderwijs!