'Voor mij is het doel dat kinderen echt gaan leren.’

Interview met collega Greetje Urban

Geplaatst op 6 september 2018

Terug naar het overzicht

Al heel lang traint Woord en Daad docenten in het Zuiden. De impact hiervan was niet groot genoeg. Een docent alleen kan het onderwijs op zijn school niet naar een hoger plan tillen. Greetje Urban (projectleider) beantwoordt zeven vragen over het vernieuwde onderwijsprogramma van Woord en Daad: INCE (International Network of Christian Education) in Burkina Faso.

INCE

Wat is het INCE-programma eigenlijk?

Met het INCE-programma willen we op een duurzame manier christelijk onderwijs wereldwijd versterken. Dat doen we door het samenbrengen van verschillende spelers, het beïnvloeden van overheidsbeleid, het trainen van docenten, het adviseren van scholen, de ontwikkeling van kwaliteit en certificeringssystemen. We willen natuurlijk uiteindelijk bereiken dat kinderen en jongeren een volwaardige positie in de maatschappij krijgen.

Wat willen jullie met INCE bereiken?

Met onze onderwijsprogramma’s meer impact bereiken. Dat is het doel van INCE. Woord en Daad deed al aan onderwijstraining. Voorheen waren dat vaak losse, op zichzelf staande programma’s, gericht op bestaande docenten. Met INCE brengen we dit werk op een hoger plan, in nauwe samenwerking met Driestar Educatief.

Hoe gaat het verbeteren van de kwaliteit in zijn werk?

We gaan drie belangrijke dingen doen.
1. We werken aan de versterking van lerarenopleidingen voor nieuwe docenten en bijscholingsmogelijkheden voor bestaande leraren.
2. We zetten een onderwijsadviesdienst op, iets dat we in Nederland al kennen (bijvoorbeeld Driestar Educatief) maar wat in veel ontwikkelingslanden nog onbekend is.
3. We gaan beleidsbeïnvloeding doen.

Het netwerk INCE is nieuw, maar we werken met bestaande organisaties binnen de onderwijssector. We bouwen (zoveel mogelijk) voort op wat er al is en proberen in de samenwerking de hele sector sterker te maken. We beïnvloeden waar het kan ook het beleid van de overheid.

En wat is beleidsbeïnvloeding precies?

De overheid gaat over het onderwijs, ook in Burkina Faso. Als we iets ten goede willen veranderen, hebben we de overheid dus nodig, want die bepaalt de regels. Wij zouden bijvoorbeeld graag willen dat het verplicht wordt om eerst je middelbare school af te ronden voordat je naar de lerarenopleiding gaat. Nu hoeft dat nog niet in Burkina Faso.

Op 31 juli kwam een delegatie van INCE bij de (christelijke) minister van Onderwijs in Burkina Faso. […] zijn doel is om in 2020 alleen nog maar goed opgeleide docenten voor de klas te laten staan. Hij is heel blij met het INCE-netwerk en daar word ik zo enthousiast van! Ons programma vindt zo direct ingang op het hoogste niveau. Door de erkenning van de minister kunnen we met INCE echt resultaten bereiken.

Greetje Urban, projectleider INCE

Waarom begint INCE in Burkina Faso?

In 2016 hebben we vooronderzoek gedaan. Onze partners in Burkina Faso wilden meedoen. Voor Woord en Daad speelt mee dat we daar al drie partners hebben met een onderwijsprogramma. Én er is een onderwijsnetwerk dat ook nog eens samenwerken met een christelijke lerarenopleiding! Dat bij elkaar maakt het voor ons tot een mooi startproject, waar we dus – zoals gezegd – kunnen voortbouwen op bestaande voorzieningen. De scholen zijn heel geïnteresseerd, maar er is een grote uitdaging: ze hebben weinig geld voor kwaliteitsverbetering. In Benin en Nepal worden nu ook al plannen opgestart.

En, het allerbelangrijkste, wat hebben de kinderen eraan?

Voor mij is het doel dat kinderen écht gaan leren. Je ziet vaak dat ze van school komen en nog nauwelijks kunnen lezen. Methodes zijn niet effectief, klassen zijn te groot en de persoonlijke aandacht is dus te beperkt. Docenten beheersen zelf soms niet eens goed de taal waarin wordt lesgegeven. In zo’n situatie word ik heel blij van een docente die goed is in haar vak en kiest voor een ‘slechte’ school. Zo’n docente en haar school help ik graag om haar werk nog beter te maken. Zodat kinderen goed onderwijs krijgen, later een baan kunnen vinden en kunnen bouwen aan hun toekomst en die van hun land.

INCE-doelen voor 5 jaar

  • 250 scholen maken een kwaliteitsslag door training en coaching van het onderwijsteam

  • 5 effectieve onderwijsmethodes worden ontwikkeld voor thema’s als lezen en schrijven, rekenen en christelijk onderwijs

  • 3 regio’s voldoen aan effectiever onderwijsbeleid van de overheid.

  • 5 lerarenopleidingen verbeteren hun kwaliteit

  • 1 landelijke onderwijsadviesdienst is opgezet