Nederland kiest: de day after bij Woord en Daad

Geplaatst door Eddie Krooneman, politiek adviseur bij Woord en Daad op 16 maart 2017

Terug naar het overzicht

Het stof van de verkiezingsdag is neergedwarreld. Miljoenen mensen hebben hun stem uitgebracht. De VVD is opnieuw de grootste partij, maar ook het CDA en D66 hebben flinke winst geboekt. Welke samenstelling het nieuwe Kabinet precies zal hebben, is nog niet duidelijk. Het is wÚl duidelijk dat het een derde Kabinet Rutte zal zijn.

Perspectief voor jongeren in Afrika moet volgens Woord en Daad een speerpunt worden van het nieuwe Kabinet

Stevige inzet op ontwikkelingssamenwerking

We zijn op vele manieren verbonden met onze armere medemens in Afrika, Azië en Latijns Amerika. Via handel in goederen en grondstoffen, maar ook door mondiale en grensoverschrijdende uitdagingen op het gebied van klimaatverandering en migratie. Armoede in de landen waar Woord en Daad werkt, hangt vaak nauw samen met deze uitdagingen. Woord en Daad hecht dan ook aan regeringsbeleid dat rekening houdt met de minstbedeelden op deze wereld. Een stevige inzet voor ontwikkelingssamenwerking dus, maar ook eerlijk en coherent beleid op het gebied van handel, klimaat, energie en belastingen.

Spannende weken

De komende maanden zal duidelijk worden wat de uitslag van de verkiezingen betekent voor ontwikkelingssamenwerking. Deze weken zijn even spannend als de verkiezingen zelf. Twee scenario’s liggen het meest voor de hand. Het eerste is een regering met VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Die beschikt in beide Kamers over een duidelijke meerderheid. Het tweede scenario is een regering met VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Zo’n regering kan in de Tweede en Eerste Kamer op de kleinst mogelijke meerderheid rekenen: 76 en 38 zetels. Met de SGP erbij, als coalitiepartner of gedoogpartner, zou die meerderheid iets steviger worden.

Bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking keren

Een aantal partijen, waaronder D66, GroenLinks, ChristenUnie en de SGP, heeft vóór de verkiezingen een manifest getekend waarin ze het voornemen uitspreken de bezuinigingstrend op ontwikkelingssamenwerking te keren. Als het aan de VVD ligt, worden de bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking voortgezet, maar de VVD zal in onderhandeling moeten met een aantal van de bovengenoemde partijen. In een regeerakkoord zullen deze partijen stevige voornemens willen zien voor ontwikkelingssamenwerking en klimaat- en energiebeleid.

Woord en Daad maakt zich sterk voor concreet beleid

Met diverse politieke partijen onderhoudt Woord en Daad rechtstreekse contacten. Wij zullen ons er de komende weken sterk voor maken dat de goede voornemens uit de verkiezingsprogramma’s omgezet worden in concreet beleid in het nieuwe regeerakkoord. Woord en Daad zet zich er samen met andere leden van PerspActive voor in dat het bijdragen aan perspectief voor jongeren in Afrika een speerpunt wordt van het nieuwe Kabinet. 

Hoopvol verbonden

Onze toekomst is verbonden met die van zovelen, duizenden kilometers van hier. Ons gedrag, onze leefstijl, ons beleid, het heeft allemaal zijn invloed, ook ver buiten Nederland. En andersom: mensen in Afrika zijn onze naasten. Mensen met eigen verantwoordelijkheden, eigen talenten, maar ook met noden. Niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf (Romeinen 14:7).
Woord en Daad is hoopvol dat een nieuw Kabinet zich dit realiseert en beleid zal voeren dat hiermee in overeenstemming is.comments powered by Disqus