Jaarthema nu ook actief in Mozambique

Geplaatst op 13 juli 2017

Terug naar het overzicht

Vorig jaar startte Woord en Daad met het jaarthema ‘Cashew, de noot aan de man!’. Nu breidt Woord en Daad het thema uit. Onder de noemer ‘Afrika, de noot aan de man!’ vragen we aandacht voor de notenproductie in Benin, Burkina Faso en Mozambique.

Alberto Matabo

Alberto Matabo: ‘Ik hoop dat mijn kinderen
hier later ook een baan kunnen krijgen.’

Alberto is getrouwd en vader van een groot gezin. Hij werkt als onderhoudsmonteur op de macadamiaplantage in Mozambique.

Het belang van economische ontwikkeling

De economische ontwikkeling van een land vormt de basis voor sociale ontwikkeling. Een baan zorgt voor geld en geld biedt toegang tot voedsel, onderwijs en zorg. Daarom werkt Woord en Daad, náást onderwijs en eerste levensbehoeften, ook aan economische ontwikkeling.

De noot aan de man!

In Afrika is de nood(t) aan de man. In landen als Benin, Burkina Faso en Mozambique is de werkeloosheid hoog en leeft bijna de helft van de bevolking onder de armoedegrens. Terwijl er in de agrarische sector, en specifiek in de notensector, potentie genoeg is.

Boeren en arbeiders aan het werk

Om boeren en arbeiders aan het werk te helpen, werkt Woord en Daad met het jaarthema ‘Afrika, de noot aan de man!’ aan de versterking van de cashewketen in Benin en Burkina Faso en aan de uitbreiding van de macadamiaproductie in Mozambique. Doel: meer banen en betere leefomstandigheden voor duizenden mensen.

Een beter leven

Dankzij zijn baan, kan Alberto uit Mozambique voor zijn gezin zorgen. Met het project ‘Afrika, de noot aan de man!’ worden meer dan 10.000 boeren geholpen en komen er bijna 1.000 Afrikaanse banen bij! Voor €65,- krijgt een gezin als dat van Alberto zicht op een baan en dus op een beter leven.

Meer informatie

Lees alles over het vernieuwde jaarthema op www.afrikadenootaandeman.nl of download de vernieuwde folder.

Ja, ik wil helpen bij het project Jaarthema 2017: Afrika, de noot aan de man!

  • 1. Donatie


Gerelateerde downloads

Op de hoogte blijven