Kick-off meeting International Network of Christian Education (INCE)

Geplaatst op 14 februari 2017

Terug naar het overzicht

Het INCE is een netwerk dat geÔnitieerd wordt door Woord en Daad en Driestar educatief en wereldwijd wil werken aan onderwijsverbetering. Op 7 februari 2017 vond in Gorinchem de officiŽle start plaats.

INCE opening

Om half één druppelen de collega’s van Driestar educatief en Woord en Daad binnen voor een gezamenlijke lunch. Na de opening door Rina Molenaar (bestuur Woord en Daad) stelt Sjoerd van den Berg, de nieuwe coördinator van het INCE-office zich voor. Het office zal producten gaan ontwikkelen voor het netwerk. Sjoerd is docent godsdienst en coördinator tweetalig onderwijs en internationa-lisering op het Wartburg College. Per 1 maart treedt hij in dienst bij INCE.

Gids

Rens Rottier (bestuur Driestar educatief) toont aan de hand van een beeld zijn droom voor het netwerk: met INCE bouwen we door middel van goed christelijk onderwijs een brug, waarover we als een gids kinderen vanuit de ene wereld in de andere willen brengen. Ten diepste zoeken we leerlingen en studenten te brengen bij God.

Gelijkwaardig

Rina Molenaar vertelt dat om INCE te laten slagen het belangrijk is de kernwaarden duurzaamheid, synergie en succes de boventoon te laten voeren. Ze blikt daarbij terug naar een aantal jaar geleden. Ze interviewt haar collega-bestuurder Jan Lock en het college van bestuur van Driestar educatief, Rens Rottier en Robert Zoutendijk. Zij vertellen over het proces om een netwerk te vormen: “Een worsteling. We wilden geen instituten stichten, maar een netwerk opzetten van lerarenopleidingen en onderwijsadvies, die het verschil maakt in omgevingen waar het niet voor de hand ligt. Als we terugkijken zien we dat daar echt stappen zijn gezet.”

Contextualisering

“We doen al jaren mooie projecten samen rondom goed christelijk onderwijs,” vertelt Jan Lock, “maar de impact viel vaak tegen.” Uit een kritische evaluatie bleek dat een getrainde leraar op een school geen grote verandering teweegbracht.” Robert Zoutendijk: “Daarom gaan we het nu integraal uitwerken, per land verschillend. We bouwen aan een lokaal netwerk van diverse partners en investeren in de ontwikkeling van minimaal vijf succesvolle projecten. Als dat goed loopt, kunnen we verder werken aan onze uiteindelijke doelstelling van een zelfsturend, zelfdragend wereldwijd netwerk.”

Desgevraagd vertelt Jan Lock hoe onderzoek hier een plek in krijgt: “We ontwikkelen halffabricaten en zorgen dat we met een open mind naar de regio gaan zonder vooraf onderzoeken te doen. In de regio’s vindt contextualisering en toepassing plaats zodat we producten ontwikkelen waar de markt naar vraagt.”

Aanpak

    

Na de introductie gaan de collega’s in groepen uit elkaar om samen na te denken over de verschillende speerpunten en uitdagingen van het netwerk. Met een concrete casus brengen ze in praktijk, wat ze voor de pauze hebben gehoord. Enthousiast wordt de uitwerking daarna in een plenaire bespreking met elkaar gedeeld. Vervolgens vertellen Jaap Braaksma (Driestar educatief), Greetje Urban (Woord en Daad) en Missy Christie van CDA Colombia (via Skype) iets over de projecten die nu gestart zijn in Nepal, Burkina Faso en Colombia.

Niet de lokale partners krijgen in deze projecten de lead, maar het project is leidend. Daarmee heeft het INCE een wezenlijk andere aanpak dan bij Woord en Daad en Driestar Educatief tot nu toe gebruikelijk is. Jaap Braaksma citeert de partner uit Nepal: “Alle puzzelstukjes vallen in elkaar met het model van INCE in je eigen context.”


Op de hoogte blijven