Procedures en maatregelen voor een veilig werkklimaat

Geplaatst op 2 maart 2018

Terug naar het overzicht

Woord en Daad is geschokt en verontwaardigd over de misstanden en het grensoverschrijdend gedrag door medewerkers van hulporganisaties, waarover we lezen in de media. We hebben een respectvolle omgang met iedere medemens hoog in het vaandel staan. Dit past ook bij de missie, visie en kernwaarden van onze organisatie.

Afzender: Raad van Bestuur van Stichting Woord en Daad

Wij willen een betrouwbare schakel zijn tussen donateurs en kwetsbare medemensen, vaak de allerarmsten. Dit doen we in samenwerking met partners in Afrika, Midden-Amerika en Azië, die het werk lokaal uitvoeren. Uitgezonderd enkele bijzondere situaties, zenden we geen Nederlandse medewerkers uit die voor langere tijd verblijven in landen waar we werken.

Minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft alle ontwikkelingsorganisaties een brief gestuurd waarin ze vraagt om inzicht te geven in de procedures en maatregelen, die de veiligheid van kinderen en volwassenen in kwetsbare omstandigheden garandeert.

Woord en Daad heeft een integriteitsbeleid met een aantal gedragscodes en protocollen. Een belangrijke gedragscode, die alle medewerkers én de lokale partners ondertekenen, gaat over ‘Child Protection’. Dit is een duidelijk en expliciet document waarin je belooft de integriteit en rechten van kinderen die je ontmoet te allen tijde te respecteren (inclusief concrete voorbeelden van ongewenst gedrag en dat hier sancties op staan).

Al onze partnerorganisaties ondertekenen een Partner Agreement waarin duidelijke afspraken worden gemaakt. Partnerorganisaties worden regelmatig doorgelicht en bevraagd op hun werkwijze en als het nodig is volgt een onafhankelijk onderzoek. Dit systeem van ‘checks and balances’ zorgt voor heldere afspraken en goed werkende controlemechanismen.
Daarnaast onderschrijft Woord en Daad een aantal bekende gedragscodes, zoals de ‘Code of Conduct’ van het internationale Rode Kruis en de ‘Sphere Standards’ (m.b.t. werken in gebieden waar noodhulp wordt verleend.)
Op deze manier werken we expliciet en transparant aan een betrouwbare en veilige omgeving voor alle mensen die betrokken zijn bij ons werk, met extra aandacht voor de meest kwetsbare medemens.

Woord en Daad onderschrijft van harte het statement van Goede Doelen Nederland dat namens de leden online is gezet, en stuurt minister Kaag over onze procedures en afspraken een uitgebreide brief.

Raad van Bestuur van Stichting Woord en Daad
Jan Lock en Rina Molenaar


Op de hoogte blijven