Agri Job Booster Benin – juli 2020

In januari zijn we gestart met het nieuwe project Agri Job Booster in Benin. Samen met partnerorganisaties Dedras en PBSA ondersteunen we jongeren om aan de slag te gaan in de agrisector. De eerste maanden van een nieuw project ligt de focus op het stroomlijnen van de processen en het verstevigen van contacten. Tegelijk zijn er al concrete resultaten te melden. In deze rapportage leest u meer over deze resultaten, maar we nemen u ook graag mee om naar twee vakscholen die de trainingen verzorgen. Bezoek ook de universiteit van Parakou, waar we mee samenwerken in het ontwikkelen van curricula.

Woord en Daad ondersteunde de afgelopen jaren het technische vakonderwijs van CEFOP in Parakou. Dat vaktrainingen echt verschil maken in het leven van jongeren bewijzen de verhalen van automonteur Jeremy en metselaars Daniel en Daniel. Zij vertellen hoe de technische opleiding die ze volgden aan de vakschool in Parakou hun leven veranderde. Ook bijzonder is het verhaal van metaalbewerker Isai. De jonge ondernemer woont in een dorp buiten Parakou. Enkele jaren geleden bezochten we hem. Begin dit jaar keerden we terug. Wat heeft deze ondernemer veel bereikt!

Coronacrisis in Benin

In Benin staan de inwoners voor grote uitdagingen. Hoe zorg je dat je goed bent beschermd, wanneer mondkapjes en zeep niet meer verkrijgbaar zijn? Hoe kun je hulp bieden aan iemand die is besmet met het coronavirus, zonder zelf ziek te worden?
776

jongeren hebben zich ingeschreven

Een belangrijke stap is contact leggen met de jongeren. In de eerste zes maanden van het jaar hebben in totaal 776 jongeren zich ingeschreven bij Agri Job Booster. Zo’n 82% van de ingeschreven jongeren is man en 18% is vrouw. Opvallend is verder dat 38,4% van hen aangeeft in loondienst te willen. De resterende 61,6% van de jongeren wil een eigen onderneming starten. Ondernemerschap is echter een zeer beperkt onderdeel van de vakopleidingen. Agri Job Booster ondersteunt de jongeren met het uitwerken en uitvoeren van het businessplan en de eerste stappen te zetten als ondernemer.

/ klaar voor de start

Team compleet

In de eerste maanden van het jaar is het lokale team uitgebreid met drie ‘regiocoördinatoren’. De officiële functietitel luidt: Conseillers en Promotion de l’Emploi et de l’Entrepreneuriat, kortom: adviseurs voor de promotie van werk en ondernemerschap. Deze twee mannen en één vrouw organiseren het werk in de dorpen. Elk heeft een aantal dorpen (in het Frans ‘commune’) onder zijn/haar hoede, waar zij de uitvoering coördineren. Met de aanstelling van deze drie personen is het team compleet.  In de tweede helft van het jaar zal de uitvoering van het project van start gaan.

Workshops en curricula ontwikkeling

Woord en Daad en Dedras participeren in een groter onderzoek (gefinancierd door Nuffic) waar onder andere de WUR en Aeres Hogeschool aan werken. Zij werken aan verbetering van de curricula voor de meerjarige opleidingen van de landbouwscholen. De kennis die in dit onderzoek wordt opgedaan, zullen we in Agri Job Booster gebruiken om ook de korte trainingen te verbeteren.

Partnerorganisatie Dedras organiseert binnen dit onderzoeksproject workshops in het zuiden, midden en noorden van het land. Tijdens de workshops gaan de landbouwscholen, de overheid en de private sector met elkaar om tafel. Op die manier leren de landbouwscholen de vraag vanuit de markt beter kennen en kunnen ze deze kennis gebruiken om lesprogramma’s aan te passen. Voor alle Agri Job Booster-trainingen is het belangrijk dat er een goede aansluiting met de praktijk is.

/ landbouwscholen en universiteit

Université de Parakou

Aan de rand van Parakou ligt het uitgestrekte terrein van de universiteit van de start. Hier studeren rond de 15.000 jongeren verdeeld over verschillende faculteiten. Eén van de faculteiten richt zich op de agrarische sector. Hoewel Agri Job Booster zich vooral richt op de (werkloze) jongeren in de dorpen die geen geld hebben om aan de universiteit te studeren, werken we wel samen met de faculteit. De universiteit is een belangrijke bron van kennis over de agrarische sector. Daarnaast ondersteunt de opleiding de ontwikkeling van de lesstof voor de korte cursussen van Agri Job Booster en kunnen ze onderzoeken doen, bijvoorbeeld naar de impact van het project.

/ vakopleiding biedt perspectief

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring