‘Mensen van de Awash’- projectupdate december 2021

Apart werkpakket voor kleine boeren

Bij het toewijzen van water willen we rekening houden met kleinere en armere watergebruikers. De registratie van gebruikers in ons doelgebied is met succes getest en helpt om de allerarmste groepen en individuen zichtbaar te maken.

Daarnaast hebben we ook besloten om een apart werkpakket te ontwikkelen dat volledig gericht is op het faciliteren van kleine boeren die een bedrijf willen starten. Het gaat hier om ondersteuning in het schrijven van een businessplan, toegang tot financiering, relevante training en toegang tot de markt. Dit pakket heeft tot doel om de allerarmsten in ons doelgebied te helpen om beter te profiteren van watergebruik.

Irrigatie

Veel boeren die dicht bij de rivier wonen irrigeren hun land door kanalen te graven vanuit de rivier. Deze kanalen leiden ze tussen hun gewassen door. WaterPricing is er op gericht deze boeren handvatten te geven om efficiënter te gaan irrigeren zodat er minder water verloren gaat.

Het project gaat over de eerlijke verdeling van schaars water voor irrigatie onder de gebruikers. De grootste groep watergebruikers zijn de kleine boeren. Zij worden aangemoedigd om een boerencoöperatie op te richten of er deel van uit te maken. Er zullen 85 boerencoöperaties worden opgericht en versterkt. Er zal ook een gebruikersregistratie komen die toewijzing van water voor de allerarmsten mogelijk maakt.

Pilots voor efficiënt watergebruik

Efficiënter gebruik van water kan leiden tot een betere productie van gewassen. Betere informatievoorziening over de waterbeschikbaarheid kan hier al een grote rol in spelen.

43 Eindgebruikers (3 grote landbouwbedrijven en 40 kleine landbouwers), hebben regelmatig waterprognoses en weersvoorspellingen ontvangen wat helpt bij efficiënt waterbeheer. In juni 2021 hebben we de eerste gegevens ontvangen van de weersomstandigheden en neerslagvoorspellingen van een aantal meteorologische stations in het projectgebied. Om onze dienstverlening aan de boeren te verbeteren, zijn we voortdurend bezig om de frequentie en de kwaliteit van de gedeelde gegevens te verbeteren.

Ook ontvangen we nu aanvullende waterinformatie over het niveau van het water en de uitstroom uit het Kokameer. Deze gegevens helpen de boeren bij de irrigatieplanning en kan door de boeren gebruikt worden om vroegtijdige maatregelen te nemen wanneer er overstromingsgevaar dreigt.

Interactieve kaart

Houdt u ook de interactieve kaart in de gaten? Op deze kaarten houden we onder andere de resultaten uit het project bij en delen we verhalen en impressies vanuit het project en de omgeving.

Begin dit jaar is de kaart ook in het Amhaars online gekomen. Zo kunnen juist ook de mensen uit de projectregio zelf meekijken met updates en het werk dat wordt gedaan.

Ga mee op reis en leer meer over de uitdagingen, de interventies en de mensen in het stroomgebied van de Awash River, door op de items op de kaart te klikken.

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring