‘Mensen van de Awash’: projectupdate oktober 2020

Het project WaterPricing is in september 2019 gestart na een periode van intensieve voorbereiding. Het doel van dit project is verbeterde toegang tot water voor ten minste 40.000 Ethiopische huishoudens, onder andere door verbeterd waterbeheer.

Intussen is het eerste projectjaar afgerond, we blikken graag met u terug en geven u inzicht in de uitdagingen en resultaten.

Veel leesplezier!

Uitdagingen

Hoewel er hard gewerkt is was het eerste projectjaar niet gemakkelijk. Drie uitdagingen zorgden voor vertraging en zelfs noodsituaties.

Ten eerste was er veel politieke instabiliteit in Ethiopië. Spanningen tussen bevolkingsgroepen laaiden verschillende keren op, met een piek na de dood van een geliefde protestzanger. Onder de huidige president is het politieke klimaat opener, waardoor etnische groepen zich meer zijn gaan profileren. Onder meer in het projectgebied, de regio Oromia, was er sprake van gevaarlijke situaties en oplaaiend geweld. Op het moment is de situatie gelukkig weer rustiger.

Een tweede uitdaging waren de overstromingen langs de Awash Rivier. Op deze interactieve kaart ziet u hier beelden van. Door heftige regenval vanaf eind juli, onstonden overstromingen. Heel veel mensen verloren hun huis, vee en/of oogst en alleen al in ons projectgebied sloegen zo’n 20,000 mensen op de vlucht.

Tot slot is het project geraakt door Covid-19 en de daaropvolgende lock-down. De uitdaging waar wij ons in Nederland het best in kunnen inleven. In Ethiopië waren 64,000 bevestigde corona-gevallen en zo’n 1,000 geregistreerde doden, waarmee het land op de vierde plek staat in Afrika. Sinds 10 september is de nood-situatie opgeheven en mag er weer gereisd worden. De Ethiopische partners kunnen dus weer naar het projectgebied reizen, maar reizen vanuit Nederland liggen nog steeds stil, wat het werk vertraagd.

Deze uitdagingen hebben er verschillende malen voor gezorgd dat het projectgebied niet bereikbaar was. Daarnaast hebben de projectpartners noodhulp gegeven, waarbij de doorgang van het project minder prioriteit had. U kunt zich voorstellen hoeveel impact dit heeft gehad op de projectpartners en het project. Toch zijn we blij dat er ondanks de uitdagingen toch veel door is gegaan zoals u in deze rapportage leest.

Slimme monitoring

Een eerste doel was het plaatsen van meetapparatuur in de rivier om te kunnen controleren hoeveel water er waar wordt afgetapt. Door bovengenoemde uitdagingen is het helaas nog niet gelukt de meetapparatuur in de rivier te plaatsen. Wel is er een veldbezoek geweest om te bepalen waar de meetapparatuur moet komen. Als deze informatie afgewogen en onderling besproken is kan de meetapparatuur in het tweede projectjaar geplaatst worden.

Daarnaast wordt er met het ‘National Meteorological Agency’ in Ethiopië gewerkt aan de plaatsing van een weerstation voor het verzamelen van weerberichten die in de projectregio verspreid kunnen worden. Ook worden er vanuit het project regenmeters geplaatst. Tot slot wordt er gewerkt aan de (belastingvrije) verscheping van meetapparatuur, waar veel papierwerk voor nodig is en wordt er gewerkt aan een veilige plek voor het opslaan van de data vanuit al de metingen.

Belasting betalen voor water

Een onderdeel van het project is dat bedrijven en organisaties van watergebruikers een klein bedrag gaan betalen voor het water dat zij gebruiken. Dit zorgt ervoor dat er geld beschikbaar komt voor goed waterbeheer en dat het duurder wordt om water te verspillen.

Afgelopen jaar zijn een gebruiksvriendelijke app en een database ontwikkeld waarin watergebruikers geregistreerd kunnen gaan worden. De daadwerkelijke registratie gaat het komende jaar van start. Vanwege de reisbeperkingen lag de focus op het opzetten van het systeem. De eerste vervolgstap is het trainen van Ethiopische ambtenaren om met dit registratiesysteem te gaan werken. Daarna kan de daadwerkelijke registratie van start gaan.

Daarnaast wordt er ook al gewerkt aan een bewustwordingsstrategie. Het is de bedoeling dat de mensen die gaan betalen voor hun water hier ook direct het resultaat van zien. Het is belangrijk dat ze zien dat hun geld goed gebruikt wordt en waarom het nodig is dat ze betalen (o.a op flyers/posters). De reisbeperkingen hebben ook hier invloed gehad, maar door online vragenlijsten en gesprekken is het toch gelukt een beeld te krijgen van de huidige situatie en de benodigde materialen voor de bewustwording. Ook hierop gaan Ethiopiërs getraind worden, zodat zij aan de slag kunnen met ‘de campagne’.

Water vasthouden en hergebruiken

De Ethiopische waterbureaus die partner zijn in dit project zijn druk  geweest met de aanleg van overstromingsbescherming. Hierbij zijn ook wateropvangbasins aangelegd, die kunnen dienen voor het opvangen van water in het regenseizoen en het gebruik van water in het droge seizoen. Helaas hebben we nog niet goed inzichtelijk hoeveel basins er aangelegd zijn om dat de partners nog te druk zijn met de inperking van de overstromingen waar nu volop aan gewerkt wordt.

Daarnaast is er een begin gemaakt met de opzet van trainingen en een grote communicatiecampagne, over het vasthouden van water, het planten van vegetatie en het bewust omgaan met water. Allemaal zodat de inwoners van het projectgebied zo goed mogelijk om kunnen gaan met de afwisseling van regen en droogte en ze de grond hier ook klaar voor kunnen maken. Zo kunnen bepaalde gewassen water beter opslaan en kan met vegetatie erosie en uitdroging tegengegaan worden.

Er zijn afgelopen jaar al 48,250 boomzaden gepland over 350 hectare, dit ziet u rechts in beeld. Deze bomen zijn bedoeld om water vast te kunnen houden in de grond en de kwaliteit van het land te verbeteren. Ook ziet u beelden van wat uitdroging met de grond doet.

Interactieve kaart

Houdt u ook de interactieve kaart in de gaten? Op deze kaarten houden we onder andere de resultaten uit het project bij en delen we verhalen en impressies vanuit het project en de omgeving.

Begin dit jaar is de kaart ook in het Amhaars online gekomen. Zo kunnen juist ook de mensen uit de projectregio zelf meekijken met updates en het werk dat wordt gedaan.

Klik hier voor meer informatie over het project WaterPricing.

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring