Projectupdate van de Filipijnen (juni 2020)

De afgelopen maanden is er veel gebeurd in Bahay Silungan. Inmiddels hebben 17 slachtoffers van seksueel misbruik een veilige thuishaven gevonden in het opvanghuis. Onder professionele begeleiding leren de kinderen het misbruik te verwerken en hun plek in de maatschappij weer in te innemen.

Het is belangrijk dat de kinderen zich thuis voelen, daarom wordt er een huiselijke sfeer gecreëerd. De groep is opgedeeld in kleinere groepjes, elk met een eigen staflid. De kinderen ontvangen dagelijks christelijk onderwijs en gezonde maaltijden. Daarnaast ontvangen de kinderen bij binnenkomst kleding, de benodigde schoolspullen en toiletartikelen.

Jongens ouder dan 12 jaar en kinderen jonger dan 7 jaar konden vanwege strenge wetgeving geen plek geboden worden. Maar er is goed nieuws: vanaf augustus/september hoopt AMG, in afwachting van de ontwikkelingen rondom corona, de eerste jongens op te vangen in het nieuwe schoolgebouw!

Impact corona: ‘We blijven binnen!’

De coronacrisis raakt ook de Filipijnen: kinderen kunnen niet naar school en de prijzen stijgen terwijl het inkomen van mensen daalt. Eten en drinken kopen is hierdoor een grote uitdaging.

Op dit moment blijven de kinderen in Bahay Silungan, want terugplaatsen van kinderen is nu niet verantwoord. De staf laat hun toewijding zien: zij heeft besloten ook in het opvangcentrum te blijven om zo besmettingen van buitenaf te voorkomen. Om de kinderen te beschermen, heeft de staf dus geen fysiek contact met familie of vrienden. De kinderen krijgen zoveel mogelijk extra lessen in het centrum en helpen mee in onderhoud en activiteiten op het terrein.

Tot nu toe is er op deze manier niemand besmet en loopt het programma dus ook grotendeels door. Daar zijn we dankbaar voor! Bidt u mee dat de kinderen en medewerkers gezond blijven?

Geslaagde familiedag

Vorig jaar werd voor het eerst een familiedag georganiseerd. Op deze dag konden de kinderen hun familie na lange tijd weer zien en konden ook de verschillende families elkaar ontmoeten. Een betekenisvolle dag, waarop de gevaren van online seksueel misbruik bespreekbaar werden gemaakt. Het was mooi om te zien hoe groot de onderlinge steun was. Zeker voor herhaling vatbaar!

Leerzame lessen

De medewerkers van Bahay Silungan merken dat de kinderen veel geleerd hebben. ‘De meeste kinderen hebben hiervoor op een andere school gezeten, maar toen ze hier kwamen konden ze nauwelijks lezen en rekenen. Dit gaat nu veel beter. Bovendien merk ik dat hun eigenwaarde is gegroeid en ze beter kunnen communiceren.’

Wat doe je als…?

Wat doe je als er brand uitbreekt of als er een aardbeving is? De kinderen en staf weten het, want zij hebben eind vorig jaar een training gevolgd van de plaatselijke brandweer. Ook volgde iedereen een EHBO training.

Op de familiedag mochten de ouders mee naar school.

Tijdens de EHBO training leerden de kinderen een mitella omdoen.

Een bezoekje aan de tandarts… best spannend!

… en ze leerden ook mond-op-mond beademing.

Op een spelende manier krijgen de kinderen psychotherapie om het seksueel misbruik te verwerken.

Na schooltijd wordt er ook met elkaar gespeeld. Bokspringen vinden de kinderen erg leuk!

Bellen met de familie

Bahay Silungan probeert de ouders te betrekken bij het onderwijs van hun kind, bijvoorbeeld via de telefoon. Elke zaterdag kunnen ouders even bellen met hun kind. Sommige ouders bellen ook vlak voor een examen, om hun kind succes te wensen. Dit contact is erg belangrijk voor de kinderen.

Psychotherapie op spelenderwijs

Seksueel misbruik en seksuele uitbuiting hebben grote impact op een kind. De staf van Bahay Silungan, bestaande uit een maatschappelijk werker, een psycholoog, een therapeut, een arts en een aantal verpleegkundigen, bieden daarom (psychologische) hulpverlening. Elk kind heeft een eigen dossier dat alleen toegankelijk is voor hulpverleners. Zo’n 60% van de dossiers is digitaal, maar AMG hoopt in 2020 alle dossiers te digitaliseren.

Leomar en Atashia vertellen:

Leomar (10)
‘Vroeger werden ik en mijn zussen uitgebuit door onze moeder. Op een gegeven moment werden we opgevangen in een tijdelijk huis. Na zes maanden werden we opgenomen in Bahay Silungan .

Hier leerde ik over God en Zijn liefde voor mij. Ik ben gestopt met schelden en anderen pesten, want ik besef nu dat dat niet goed was. Als ik koppig ben, blijft de staf aardig. Ze laten zien dat ik geliefd ben.

Nu ga ik naar school en leer ik veel. Dat is erg belangrijk voor mij, want later wil ik engineer worden of het leger in! ‘

Atashia (16)
‘Ik ben Atashia en ik woon in Bahay Silungan. Voordat ik hier werd opgevangen, zwerfde ik vaak rond op straat. Ik had veel vrienden en we rookten, dronken alcohol en gebruikten drugs.

Toen ik seksueel werd misbruikt, besloten mijn ouders hulp te zoeken. Bahay Silungan heeft me laten zien dat ik niet alleen ben in deze situatie. Ik ontvang veel steun. Ik weet nu dat God van me houdt, Hij ziet mij, luistert en zorgt voor mij.

Ik ben dankbaar voor mijn plek hier. Als ik terug ga, zal ik anderen stimuleren om niet op te geven. Ik zal vertellen dat er een God is die hoort.’

Bouw van nieuwe school is gestart!

In maart 2020 is gestart met nieuwbouw op een stuk grond van 7.000 vierkante meter naast het huidige opvanghuis. Op het nieuwe terrein wordt een nieuw opvangcentrum gebouwd dat plaats biedt aan jongens en meisjes. Zo kan Bahay Silungan meer slachtoffers van seksueel misbruik een veilige thuishaven bieden.

Vaak zijn meerdere kinderen uit één gezin betrokken bij kindermisbruik, maar jongens ouder dan 12 jaar mochten vanwege de wetgeving niet samen met meisjes worden opgevangen. Ouders willen vaak niet dat hun kinderen van elkaar worden gescheiden en besluiten daarom om hun kinderen niet te laten opvangen.  Het nieuwe gebouw heeft een aparte ruimte voor jongens, dus broers en zussen kunnen nu wel samen worden opgevangen!

Naast de accommodatie voor de kinderen wordt er ook geïnvesteerd in andere faciliteiten, zoals een kippenren, een varkensstal en een moestuin aangelegd. Op deze manier wordt Bahay Silungan grotendeels zelfvoorzienend. Ook wordt er geld vrijgemaakt voor een sportveld op het terrein.

Impact coronacrisis: bouw gaat door
Ondanks de coronacrisis gaat de bouw door. AMG heeft op tijd alle benodigde materialen kunnen kopen en op dit moment zijn lokale werknemers bezig met het dak. Nog niet alle kosten voor de bouw zijn gedekt, maar de verwachting is dat de bouw rond juli 2020 is afgerond.

Vanaf augustus/september hoopt AMG, in afwachting van de ontwikkelingen rondom corona, de eerste jongens op te vangen.

Kennis delen en bereik vergroten

AMG Filipijnen werkt voor specifieke begeleiding samen met andere organisaties die veel expertise hebben met de doelgroep. Afgelopen jaar is AMG uitgenodigd om mee te doen met een werkgroep die zich bezighoudt met de herkenning en preventie van (online) seksueel misbruik bij kinderen en een werkgroep die zich richt op het vergroten van kennis over traumazorg voor hulpverleners.

Daarnaast zijn er flyers uitgedeeld in kerken om het bewustzijn van online seksueel misbruik te vergroten en bespreekbaar te maken.

2020: Reïntegratie

Eind 2020 woont een aantal kinderen 2 jaar in Bahay Silungan. Dit betekent dat zij het opvangcentrum verlaten en zullen reïntegreren in de samenleving. Helaas hebben niet alle kinderen een veilige thuissituatie, daarom wordt ook gekeken naar opvang bij familie of pleegzorg.

In samenwerking met andere organisaties wordt bijvoorbeeld onderzocht of het mogelijk is om een huis op te richten waar pleegouders voor de kinderen kunnen zorgen. Deze plannen zullen zich dit jaar verder ontwikkelen.

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer