Bedankt voor uw gift voor noodhulp

Bedankt voor uw steun!

Hartelijk bedankt voor uw bijdrage! Samen met (lokale) partnerorganisaties gaan we aan de slag om de slachtoffers van (natuur)rampen hulp te bieden. Naast hulp ondersteunen we de gemeenschappen om weerbaar te worden tegen rampen. Dat doen we bijvoorbeeld door aardbevingbestendige huizen te bouwen en mensen te trainen zodat ze voor hun inkomen minder afhankelijk zijn van één bron. 

Woord en Daad houdt u graag op de hoogte van wat we doen met een gift zoals de uwe. Via verschillende kanalen leest u hoe u bijgedragen heeft aan verandering.

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring