fbpx

DINSDAG
GOD ZORGT VOOR WERK

Extra verwerkingsopdrachten bij de Dankdagkalender

/ OMA YURIEL EN EALEEN

Iedere dag geven oma Yuriel (47) en haar kleindochter Ealeen (7) op deze site hun reactie op het dagthema. Ontdek mee dat God zorgt, in Nederland, maar ook in Colombia!

‘Ik ben heel trots op mijn oma. Ze verdient nu zelf genoeg geld! Ze kan na een cursus heel goed lakens naaien.’ – Ealeen

Oma Yuriel heeft geleerd om lakens te naaien en nu is er geld om iedere dag eten te kopen. Soms moet ze zelfs tijdelijk een grotere naaimachine huren zodat ze snel meer lakens kan naaien. Oma Yuriel is heel blij met de kans die ze gekregen heeft om een opleiding tot naaister te volgen. ‘Eindelijk kan ik zelf voor het inkomen van ons gezin zorgen, nadat mijn man bij ons weggegaan is. God heeft mijn inspanning gezegend. Ik werk hard en naai veel lakens. Met het geld dat ik hiermee verdien, kan ik elke dag voor gezonde maaltijden zorgen!’

In Colombia willen we niet alleen zorgen dat kinderen naar school gaan. Ook (groot)ouders kunnen een opleiding volgen. Je kunt bijvoorbeeld leren voor kapper of bakker, lasser of naaister. Zo kunnen mensen zelf geld verdienen en beter voor hun (klein)kinderen zorgen. 

/ VERWERKINGSOPDRACHTEN

Maak je eigen mozaïek

Maak een mozaïek van gedroogde bonen, erwten, linzen, mais- en graankorrels, zaden enzovoort. Begin met het maken van een tekening op een stevig karton. Kies bijvoorbeeld voor een cirkel of teken een korenaar. Ook kun je letters maken: RUTH of GOD ZORGT.

Maak met de bonen en zaden eerst een mooi patroon. Plak daarna alles goed vast. Succes! Stuur je ons een foto van het eindresultaat? Dat kan via info@woordendaad.nl

Bron afbeelding

Gods zorg voor de armen

Armen, vreemdelingen, weduwen en wezen hebben recht op het graan aan de rand van de akker. En op het graan dat de maaiers op de akker hebben laten vallen, want dat mochten de maaiers niet meer oprapen. Deze wetten heeft God gegeven. Je kunt ze lezen in je Bijbel:

Leviticus 19:9-10 Als gij ook den oogst uws lands inoogsten zult, gij zult den hoek uws velds niet ganselijk afoogsten, en dat van uw oogst op te zamelen is, niet opzamelen. Insgelijks zult gij uw wijngaard niet nalezen, en de afgevallen bezien van uw wijngaard niet opzamelen; den arme en den vreemdeling zult gij die overlaten; Ik ben de HEERE, uw God!

Leviticus 23:22 Als gij nu den oogst uws lands zult inoogsten, gij zult, in uw inoogsten, den hoek des velds niet ganselijk afmaaien, en de opzameling van uw oogst niet opzamelen; voor den arme en voor den vreemdeling zult gij ze laten; Ik ben de HEERE, uw God!

Deuteronomium 24:19 Wanneer gij uw oogst op uw akker afgeoogst, en een garf op den akker vergeten zult hebben, zo zult gij niet wederkeren, om die op te nemen; voor den vreemdeling, voor den wees en voor de weduwe zal zij zijn; opdat u de HEERE, uw God, zegene, in al het werk uwer handen.

Zo zorgt de Heere op bijzondere wijze voor deze arme, kwetsbare mensen!

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Woord en Daad maakt gebruik van cookies.

Door cookies te accepteren helpt u Woord en Daad bij het verbeteren van de website. Lees meer in ons privacybeleid.

Privacybeleid | Sluit deze melding
Privacy-instellingen