DONDERDAG
‘DIE KOMEN ZAL’

Extra verwerkingsopdrachten bij de Dankdagkalender

/ REACTIE VAN REINA (8) UIT DE FILIPIJNEN

Iedere dag geeft Reina (8) uit de Filipijnen op deze site haar reactie op het dagthema. Ontdek mee dat God wereldwijd werkt, in Nederland, maar ook op de Filipijnen!

‘Ook zelf heb ik tijdens mijn ziekte ervaren wat pijn is’

‘Op de zondagsschool leerde ik over Job, die pijn en verdriet had. Ook zelf heb ik tijdens mijn ziekte ervaren wat pijn is. Ik was zo moe van alle medicijnen en injecties die ik nodig had.

Mijn moeder vertelt me dat wanneer Jezus terugkomt, we geen pijn en verdriet meer zullen hebben en dat Hij al mijn tranen zal wegvegen. Als ik terugkijk, is Hij hier al mee begonnen toen Hij me jaren geleden van mijn ziekte genas.’

/ VERWERKINGSOPDRACHTEN

Uitkomst

Schrijf de drie getekende woorden uit het Bijbelgedeelte achter elkaar. Neem de goede letters en je vindt de oplossing. Wat betekent dit woord?

Antwoord: Alfa, Omega, tranen

Uitkomst: Maranatha

Kernwoorden

  • Lees het bijbelgedeelte.
  • Probeer aan elk vers één of meer van de volgende kernwoorden te koppelen.
  • Bespreek het daarna met elkaar.

Bekering             Belijdenis           Belofte               Berouw               Dankbaarheid               Geloof                Genade              Lofprijzing          Vergeving          Zaligheid              Zonde

Wederkomst

Wederkomst betekent dat de Heere Jezus voor de tweede keer naar de aarde komt. Dan zal Hij als Rechter oordelen over de mensen die nog leven en die al gestorven zijn.

/ EXTRA OPDRACHTEN VOOR THUIS OF OP DE CLUB

Een eiland in een fles

Johannes is verbannen naar het eiland Patmos. We knutselen een eiland in een fles.

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer