fbpx

Woensdag: Oogstfeest

WOENSDAG
OOGSTFEEST

Extra verwerkingsopdrachten bij de Dankdagkalender

Fruitmand vullen

Vul een mandje met wat fruit, doe er een mooie tekening bij en breng het bij iemand die ziek, oud of eenzaam is!
Maak een mooie foto van de fruitmand en stuur die naar info@woordendaad.nl. Misschien komt jouw foto dan wel op deze website!

Helpen op afstand

Het is mooi om iets te betekenen voor je buren en andere mensen die je kent. Maar mensen ver weg, in Tsjaad, hebben jullie hulp ook hard nodig. Hun oogst is lang niet altijd een oogstféést. Als de oogst is mislukt door aanhoudende droogte, is het erg lastig om als boer goed voor je gezin te zorgen. Help jij mee, zodat de boeren een goede training kunnen krijgen? Kom, doe mee en haal bijvoorbeeld geld op met de klus- en muntkaarten van Woord en Daad.


Meer over het Oogstfeest

Sjavoeot: Oogstfeest

Het feest dat de Joden Sjavoeot noemt, kennen wij als het Pinksterfeest. In het Oude Testament worden voor dit feest verschillende namen gebruikt, bijvoorbeeld “het feest des oogstes” (Exodus 23: 16) en “den dag der eerstelingen” (Numeri 28: 26).
Sjavoeot is de Hebreeuwse naam voor ‘Wekenfeest’. Het is precies zeven weken na Pasen.

Sjavoeot in de tijd van de Bijbel

In de Bijbel was het Pinksterfeest een oogstfeest. In de tabernakel en later in de tempel werd stilgestaan bij het einde van de tarweoogst. Het volk ging naar de tempel om de Heere te danken voor de oogst.

Het was gebruikelijk om daar een spijsoffer te brengen. Twee broden moesten voor het aangezicht van de Heere bewogen worden. Deze broden bevatten zuurdesem. Een beeld van de zonde. De twee broden verwezen naar de vader en de moeder van het gezin. In het brengen van het spijsoffer beleden de ouders dat de Heere goed was geweest. Hij had de tarweoogst gegeven.

Maar het zuurdesem in de broden toonde dat zij zondige ouders waren. Nadat de priester de twee broden voor het aangezicht van de Heere had bewogen, brachten de ouders een zondoffer. Een dier werd geofferd op het koperen brandaltaar tot verzoening van hun zonden.

Sjavoeot in onze tijd

Tegenwoordig is bij Joden het oogstfeest op de achtergrond geraakt. Zij herdenken nu hoe de Heere God precies zeven weken na Pesach en de uittocht uit Egypte het volk de Tien Geboden gaf op de berg Sinaï. Daarom staat tijdens Sjavoeot het ‘leren’ centraal. Orthodoxe Joden slapen in de nacht voor het Sjavoeot niet. In de synagoge leren zij de hele nacht uit de Thora en vele commentaren. De volgende dag lezen zij in de met bloemen versierde synagoge vele hoofdstukken uit de Thora maar ook uit het bijbelboek Ruth. Ruth was tijdens de gersteoogst aan het werk op het land bij Boaz.

En wij?

Het Pinksterfeest uit het Oude Testament is in het Nieuwe Testament vervuld. In Handelingen 2 staat dat de Heilige Geest tijdens het Pinksterfeest is uitgestort. Drieduizend Joden werden op die dag bekeerd. Ondanks dat zij Christus hadden verworpen, zag God hen toch in genade aan.
De Heere is niet veranderd. Ook nu nog blijft Hij uitzien naar het Joodse volk. De Heilige Geest, de Pinkstergeest, zal heidenen én Joden leiden tot Christus. In Hem is het eeuwige leven!

Bron: https://www.onderwijsenisrael.nl/jodendom/feesten-en-symbolen/sjavoeot-oogstfeest_203/ 

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Woord en Daad maakt gebruik van cookies.

Door cookies te accepteren helpt u Woord en Daad bij het verbeteren van de website. Lees meer in ons privacybeleid.

Privacybeleid | Sluit deze melding
Privacy-instellingen