ZATERDAG
‘EN ALS KONING HEBT GEHEERST’

Extra verwerkingsopdrachten bij de Dankdagkalender

/ REACTIE VAN REINA (8) UIT DE FILIPIJNEN

Iedere dag geeft Reina (8) uit de Filipijnen op deze site haar reactie op het dagthema. Ontdek mee dat God wereldwijd werkt, in Nederland, maar ook op de Filipijnen!

‘Hij zal voor altijd regeren als Koning over hemel en aarde’

‘Mijn moeder vertelde me dat God de Koning der koningen en Heere der heren is. Gods koninkrijk is onvergelijkbaar en zal eeuwig duren. Vorige maand leerden we als Bijbelvers Psalm 103:19: ‘De HEERE heeft Zijn troon in de hemelen bevestigd, en Zijn Koninkrijk heerst over alles.’ Hij zal voor altijd regeren als Koning over hemel en aarde, samen met Zijn kinderen. Mijn naam heeft ook een mooie betekenis, want Reina betekent ‘koningin’ of ‘prinses’.’

/ VERWERKINGSOPDRACHTEN

Knutsel een kroon

Schrijf op de kroon de weektekst. Zo word je er steeds aan herinnerd!

Is je spaarhuisje vol?

Schud hem leeg en maak het geld wat je deze week gespaard hebt over naar Stichting Woord en Daad, IBAN: NL 64 RABO 0385 4870 88, o.v.v. Dankdag2021 of doneer hier via iDeal. Hartelijk dank!

Verbeelding methode

  • Lees het bijbelgedeelte goed door.
  • Laat de tekst in beelden tot je komen.
  • Teken iets van wat je ziet.

Hemel

De hemel is de plek waar God woont.
Een christen die sterft, gaat naar de hemel.

/ EXTRA OPDRACHTEN VOOR THUIS OF OP DE CLUB

Een eiland in een fles

Johannes is verbannen naar het eiland Patmos. We knutselen een eiland in een fles.

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer