Projectupdate Cashing in on Cashew – dec. 2021

In het tweede jaar van Cashing in on Cashew moeten de boeren beginnen met ‘cashen’. In 2020 hebben we de contouren van een keten neergezet en is er veel energie gestoken in trainingen. In deze rapportage blikken we terug op de eerste helft van 2021. We bouwen verder op de resultaten van 2020. In de eerste maanden van dit jaar zien we dat de boeren meer omzet boeken. In totaal boekten de boeren 14.782 euro omzet. In 2020 haalden ze een omzet van 3.508 euro.

Verkeerde verwachtingen

De boerengroepen verkochten 31.024 kilo ruwe cashews aan Mel-O. Dat is een stap in de goede richting, maar nog niet wat we gepland hadden. Eén van de oorzaken hiervoor is het verkeerde beeld dat de boeren hebben van de wereldmarkt. De opkopers van Mel-O merken dat elke boer een andere prijs vraagt die vaak ver boven de door de nationale regering gestelde prijs ligt en ook niet overeenkomt met de prijs op de wereldmarkt.

Kennis van de wereldmarkt

Via trainingen leren we de boeren hoe de internationale markt werkt. Het afgelopen jaar is daar veel op geïnvesteerd, maar we zien nog ruimte om dit te verbeteren. Het doel van het project is een keten opbouwen waarin alle onderdelen een goed inkomen hebben. Daarvoor is het belangrijk dat de boeren leren hoe een prijs tot stand komt op de wereldmarkt. Met die kennis kunnen ze een realistische prijs vragen aan de opkopers van Mel-O.

Meer ruwe cashews

Toch was de 31.024 kilo ruwe cashews een flinke verbetering ten opzichte van de 12.475 kilo ruwe cashews die in 2020 aan Mel-O geleverd werden. De afgelopen maanden werkten we aan de relatie tussen Mel-O en de boeren. Vertegenwoordigers van het handelsbedrijf bezochten de boeren op verschillende momenten tijdens het seizoen. Op die manier toont het bedrijf haar betrokkenheid bij de boeren.

In september zijn twee containers met ruwe cashewnoten naar Azië geëxporteerd voor verdere verwerking. Onze partner Nuts2, dat de noten op de markt brengt, meldt dat de cashews in november in Azië zijn aangekomen. Na controle bleken de cashews van goede kwaliteit.

Lagere kosten

Dankzij het grotere volume zijn de kosten voor het opkopen van de ruwe cashews meer dan gehalveerd. Dit zijn de kosten die Mel-O moet maken om de cashews te kunnen kopen. Denk bijvoorbeeld aan transportkosten. In 2020 kostte het opkopen van een ton 7.252 euro. In de eerste maanden van dit jaar was dat 2.632 euro per ton. Naar verwachting zullen die kosten verder dalen in de looptijd van het project.

Cashing in on Cashew

Met het project Cashing in on Cashews willen we via de cashewteelt het inkomen van duizenden boeren verbeteren. Wereldwijd is er veel vraag naar cashews en Sierra Leone heeft een gunstig klimaat voor de cashewteelt. De cashewboeren in het land telen vooral voor de binnenlandse markt. Via trainingen leren de boeren duurzame teeltmethoden om hun oogst te optimaliseren. Daarnaast verenigen we de boeren in cooperaties en ondersteunen we deze boerengroepen. De cooperaties bundelen de oogst van de leden en verkopen de cashews aan Mel-O.  Deze handelaar biedt de boeren een marktconforme prijs. Via Nuts2 exporteren we de ruwe cashews naar Azië voor verdere verwerking. Met die aanpak bouwt Cashing in on Cashews aan een duurzame keten die cashewboeren in Sierra Leone laat profiteren aan de wereldmarkt

Resultaten

(januari – juli 2021)

31 ton

ruwe cashewnoten geleverd aan de exporteur

14.782 euro

totale bruto-omzet van de boeren

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring