Christelijk onderwijs Ethiopië

GOED ONDERWIJS VOOR IEDEREEN

Armoede zegt niets over intelligentie, maar bepaalt wel de kansen die je in het leven hebt. Miftah Seid is hier een goed voorbeeld van. Afkomstig uit een arme familie kreeg hij de kans om te studeren. Nu werkt hij als arts. Helaas hebben miljoenen kinderen in Ethiopië geen toegang tot goed onderwijs. Daardoor zullen zij waarschijnlijk nooit hun talenten volledig kunnen inzetten. Woord en Daad werkt samen met Hope Enterprises, een organisatie met scholen verspreid over het land, aan goed onderwijs voor Ethiopische kinderen. Dit doen we op een breed aantal vlakken. Een kinderdagverblijf houdt jonge kinderen van de straat, een avondschool biedt hoop aan tienermeisjes en via het sponsorprogramma krijgen duizenden kinderen onderwijs.

#1 Kleuteronderwijs voor 160 kinderen

#2 Onderwijs voor kinderen uit (kans)arme gezinnen

#3 Avondschool voor tienermeisjes

Kleuteronderwijs!

Chan Cham is zes jaar oud. Haar moeder overleed bij een ongeluk, haar vader werd uit het leven weggenomen door een ziekte. Daarom woont Chan bij familie. De familie is arm en er is niemand anders om op terug te vallen. De kleine Chan leeft in erbarmelijke omstandigheden. Dankzij het voorschoolse onderwijsproject van Hope Enterprises wordt Chan opgevangen en sorteert ze voor op een goede start op school.

Op vier locaties in Gambella worden in totaal 160 kinderen opgevangen. De kinderen krijgen een veilige plek overdag, (christelijk) onderwijs, maar ook een voedzame maaltijd. Na het traject bij het dagverblijf worden de kinderen geplaatst bij een nabijgelegen school. Daar krijgen de kinderen verder onderwijs. Dit project legt de basis bij de kinderen waardoor ze voorsorteren op een goede toekomst.

Onderwijs!

Kinderen uit arme gezinnen kunnen via het sponsorprogramma toegang krijgen tot de scholen van Hope Enterprises. Onze partnerorganisatie heeft hierin een beleid vastgesteld wat aansluit bij de context van het land. Per gezin wordt vaak één kind toegelaten om zoveel mogelijk gezinnen te kunnen helpen. Kinderen worden toegelaten ongeacht ras, religie en huidskleur. Als het kind wordt toegelaten ondertekenen de ouders een formulier waarin ze akkoord gaan dat hun kind christelijk onderwijs ontvangt. Kinderen in het sponsorprogramma krijgen veel persoonlijke aandacht en liefde.  Momenteel zijn er ongeveer 3.500 kinderen die via het sponsorprogramma ondersteunt worden.

Avondschool voor tienermeisjes!

In Addis Abeba werken veel jonge meisjes van het platteland als dienstmeisje. Deze meisjes kunnen daardoor overdag niet naar school. Speciaal voor hen is een avondschool opgezet. Jaarlijks worden 150 meisjes tussen de 10 en 16 jaar bijgeschoold. Dankzij deze lessen leren de meisjes lezen, schrijven en rekenen. Enkele tientallen leerlingen stromen na de cursus alsnog door naar het reguliere onderwijs. De overige meisjes hebben vaardigheden geleerd om in hun levensonderhoud te voorzien. Bijkomend effect van de lessen is dat er een band ontstaat tussen de leerlingen. Samen staan ze sterk in salarisonderhandelingen en  verdedigen ze hun rechten. Ook ontstaan er initiatieven voor kleine bedrijfjes.

Steun christelijk onderwijs in Ethiopië

3

Medische kosten per kind per jaar.

11

Kledingkosten per king per jaar

11

Kosten voor maaltijden per kind per jaar.

30

Totale kosten voor het onderwijsprogramma per kind per maand.

Lokale partner van Woord en Daad

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring