Projectupdate Cracking the Nut (april 2021)

Sita Gnine Ouattara (77 jaar) was de eerste vrouw in het dorp die grond bezit. Door te investeren in cashews kon ze uit armoede komen en droeg ze bij aan de economische ontwikkeling van andere vrouwen in het dorp. Ze is één van de cashewboeren die profiteerde van het project Cracking the Nut en net als bij veel andere boeren profiteert de gemeenschap mee. Voor de cashewboeren is 2020 qua oogst een goed jaar, maar prijstechnisch was het uitdagend. De prijzen lagen op hetzelfde niveau als in 2019, toen de prijzen daalden na een flinke piek in 2018. Dat is deels te verklaren door de gevolgen van de coronapandemie. De overheden van Burkina Faso en Benin namen maatregelen om de verspreiding van het virus te beperken. De specifieke maatregelen in de landen bepaalden in grote mate het resultaat van het seizoen voor de cashewboeren.

2021: laatste projectjaar

2021 is het laatste jaar van het project Cracking the Nut. De afgelopen jaren hebben we mooie resultaten geboekt en zien we echt verandering in de cashewketen. De boeren en de fabriek werken beter met elkaar samen, waar beide partijen van profiteren. Door in te zetten op certificeringen van de boeren en de fabrieken kunnen zij een serieuze rol spelen op de internationale markt. De certificeringen geven toegang tot nichemarkten, zoals biologische cashews, of tot potentiële grote afnemers, zoals Europese supermarkten.

De afgelopen jaren zijn er minder boeren getraind dan verwacht, dat is vooral te verklaren door het succes van de boeren in het project. De opbrengst van deze boeren steeg zo snel dat een kleiner aantal boeren de productiecapaciteit van de fabriek volledig benutte. Meer boeren trainen heeft in dat geval geen toegevoegde waarde, omdat de ruwe cashews niet in de fabrieken verwerkt kunnen worden. Vanuit Anatrans en Afokantan wordt gekeken naar investeringen in de productiecapaciteit, waardoor er ruimte ontstaat om meer cashews in te kopen.

In dit laatste jaar van het project ligt de focus op het vasthouden en verstevigen van de resultaten uit voorgaande jaren, zodat ook in 2022 de keten blijft functioneren en boeren profiteren van de cashews. Daarnaast wordt het project geëvalueerd. Natuurlijk blijven de partners zich inzetten om boeren te trainen, coöperaties te ondersteunen en samenwerking in de keten te stimuleren.

Samen met onder andere Anatrans werkt Woord en Daad aan een duurzame en eerlijke waardeketen voor cashews. 2020 was voor de fabriek een bijzonder jaar. Neem een kijkje in de fabriek.

Resultaten 2020

5.282

cashewboeren leveren aan één van de verwerkingsfabrieken
(Anatrans of Afokantan)

20%

van de betrokken boeren is vrouw

7%

grotere oogst per boer ten opzichte van 2019

8%

groter areaal

6,8 miljoen euro

bruto-omzet voor de cashewboeren
(gezamenlijk)

Burkina Faso

De autoriteiten namen stevige maatregelen in de eerste helft van 2020 om verspreiding van het coronavirus te beperken. De agrarische sector werd grotendeels uitgesloten van de maatregelen, waardoor de boeren in de boomgaarden konden blijven werken en de oogst door kon gaan. De maatregelen hadden wel grote gevolgen, vooral voor de cashewfabriek Anatrans.

Er was veel onzekerheid of de fabriek open kon blijven onder de maatregelen. Het plan van Anatrans, waarbij de productie beperkt door kon gaan en de medewerkers 1,5 meter afstand van elkaar houden, werd goed gekeurd door het Ministerie van Volksgezondheid. Anatrans besloot te focussen op de biologisch gecertificeerde cashews.

Afspraken tussen boeren en fabriek

Voordat de oogst begint maken de coöperaties en Anatrans afspraken over hoeveel cashews er naar verwachting geoogst worden en hoeveel de fabriek afneemt. De boeren schatten in 16.000 ton ruwe cashews te oogsten. Anatrans zette de doelstelling op de inkoop van 12.000 ton ruwe cashews van de boeren. Door de coronapandemie moest Anatrans deze doelstelling naar beneden bijstellen. In totaal werden 8.755 ton ruwe noten ingekocht. Het lukte de boeren de resterende cashews te verkopen aan andere handelaren. Er blijven geen cashews achter in het veld.

Grotere oogst

Wie naar de oogstcijfers kijkt ziet dat 2020 een goed jaar was voor de boeren. De oogst van de boerengroepen kwam uit op ruim 16.000 ton, wat  een stijging is van bijna 40% ten opzichte van 2019. De stijging is te verklaren doordat er meer boeren in het project betrokken zijn en doordat de opbrengst per hectare steeg.

Professionelere coöperaties

De boerengroepen werken steeds professioneler. Daarom wordt er gewerkt aan een vervolg training voor deze boerengroepen. Die richt zich bijvoorbeeld op de juridische kant van de organisaties. Bij andere boerengroepen zijn er nog verbeterpunten voordat ze dit niveau bereiken. In een serie trainingen aan deze groepen is ingezet op kwaliteit van de cashews tijdens en na de oogst. Een aantal coöperaties heeft een KOR-kit (Kernel Output Ratio). Met deze kit kunnen ze de kwaliteit van de noten beoordelen. Ook het vochtgehalte is een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van de noten. Onder andere op deze onderdelen zijn trainingen gegeven, zodat Anatrans ruwe cashews van de juiste kwaliteit geleverd krijgt.

Benin

In Benin nam de overheid ook maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, maar hier was de impact op de boeren en de fabriek Afokantan minder groot dan in Burkina Faso. De regio waar de boeren en de fabriek gevestigd zijn, ging bijvoorbeeld niet in lockdown. Daardoor kon de fabriek de productie op peil houden. Tegelijk waren er minder handelaren actief, waardoor Afokantan de relatie met de boeren kon verstevigen.

Biologische cashews

Afokantan wilde in 2020 inzetten op meer biologisch gecertificeerde cashews. Deze markt biedt veel kansen voor de boeren. De fabriek startte het jaar met een doelstelling om 500 ton biologische cashews van de boeren in het project te verwerken. In totaal wilde Afokantan 800 ton ruwe cashews opkopen.

Om dat doel te bereiken is goede samenwerking met de coöperaties noodzakelijk. Er moeten voldoende boeren zijn die biologisch gecertificeerd zijn en de oogst moet groot genoeg zijn. Daarom zijn zes nieuwe boerengroepen aan het project toegevoegd. Daarbij blijkt direct wat de impact is van de trainingen. De boerengroepen die al langer in het project betrokken zijn, oogstten bijna twee keer zoveel kilo’s cashew per hectare als de nieuwe boerengroepen. Aan het einde van het seizoen rapporteerden de boerengroepen een totale oogst van 981 ton ruwe cashews, waarvan 486 ton kon worden verkocht aan Afokantan. Het geleverde volume was ongeveer 50% van het totale volume. Een jaar eerder was de verhouding 37%.

Training voor nieuwe coöperaties

De beste periode om trainingen te geven aan de boerengroepen is in maart en april. Helaas viel dit samen met de coronapandemie en konden niet alle trainingen gegeven worden. De nieuwe boerengroepen zijn getraind in oogst- en na-oogsttechnieken. Gezien hun beginnende relatie met Afokantan is dat een belangrijke training. Ook de andere boerengroepen zijn gecoacht. Er was speciale aandacht voor de koppeling tussen de boerengroepen en Afokantan, zo zijn de boeren onder andere getraind in het opstellen van budgetten en een logistiek plan voor de levering van de noten.

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring