Projectupdate Cracking the Nut (dec. 2020)

Cracking the Nut heeft de doelstelling een harde noot te kraken. Samen met de cashewfabrieken Afokantan en Anatrans en lokale partners werken we aan meer werkgelegenheid bij de fabrieken en een verbeterd inkomen voor cashewboeren. Het project loopt door tot eind 2021. Hoog tijd om, met nog pakweg een jaar te gaan, een tussenbalans op te maken. Hoe staat het ervoor in beide landen? Liggen we op koers om de doelstellingen te halen? En waar liggen nog knelpunten?

Uiteraard heeft de coronapandemie ook een negatieve impact op het dagelijks leven in Benin en Burkina Faso. Dat uit zich op allerlei manieren. Zoals in de fabriek waarin alle werkplekken op 1.5 meter afstand zijn ingericht. Daardoor kunnen minder mensen tegelijk werken wat zorgt voor een lagere productiecapaciteit. We zijn dankbaar dat er ondanks die negatieve effecten veel werk verzet kon worden in de afgelopen maanden en dat de fabrieken, binnen de ruimte die de lokale coronamaatregelen bieden, kunnen blijven produceren. Dat is goed voor de werknemers en voor de boeren.

Als we kijken naar de doelstellingen van het project zien we dat we goed op weg zijn om de doelen te halen rond volumes van cashews, inkomen van de boeren en toegenomen werkgelegenheid in de keten. Waar we bij het ontwerp van het project dachten dat de productiviteit van de boeren met 20% zou gaan stijgen zaten we half 2020 al op een stijging van 50%. Dat is goed nieuws voor de aangesloten boeren maar het betekent tegelijk dat met minder boeren de productiecapaciteit van de fabrieken al wordt behaald. In Burkina Faso waar de meeste noten in het project verwerkt worden, konden er voorgaande jaren ook ruwe noten worden geëxporteerd om elders uit de schil te worden gehaald. Dat zorgde ervoor dat de fabriek extra noten kon kopen van de boeren. Begin dit jaar besloot de overheid in Burkina Faso echter dat fabrieken geen ruwe producten mochten exporteren om zo de werkgelegenheid in het eigen land te beschermen. Door de hogere productiviteit in combinatie met een exportverbod kan de doelstelling rond het aantal boeren niet behaald worden. We zijn aan het kijken naar mogelijkheden om geïnteresseerde boeren toch op andere manieren te betrekken bij het project.

Cashewfabriek Anatrans in de prijzen

Lokale toegevoegde waarde, werkgelegenheid en economische ontwikkeling: dat zijn de drie belangrijkste criteria waarop het Burkinese Ministerie van Handel en Industrie de ‘Etalon en bronze en industrie’ uitreikte aan cashewfabriek Anatrans. Een mooie erkenning voor het werk dat is verzet.

Benin

In Benin blijkt het een uitdaging om de doelstellingen voor het aantal getrainde boeren en oogst te halen. Daarnaast blijft het percentage cashews dat aan Afokantan geleverd wordt door de boerengroepen relatief laag. In de komende maanden zullen we hier extra op in zetten.

Dat wil niet zeggen dat er geen positieve resultaten te zien zijn in Benin. Sterker, er zijn honderden boeren die profiteren van de relatie met de fabriek. Vanuit het project is er veel geïnvesteerd in trainingen over duurzame cashewteelt. Die kennis blijft positieve vruchten voortbrengen na de projectperioden.

Biologische cashews

In Benin is dit jaar vol ingezet op biologische cashews. Certificeringen van de fabriek en de boeren zijn in orde gemaakt en halverwege 2020 kon maar liefst 69% van de verwerkte noten als biologisch worden verkocht.

Samen met Afokantan is een plan opgesteld om meer biologisch gecertificeerde boeren aan de fabriek te linken. Ook is dit trainingsprogramma uitgebreid. Er zijn 17 boerengroepen die biologisch gecertificeerde noten leveren. Met dit certificaat krijgen de boeren een hogere prijs. Ook groeit de loyaliteit van de boeren aan de fabriek door deze certificering.

Dit jaar zijn er contracten getekend met 17 boerengroepen voor de levering van 638 ton cashews. Dat is zo’n 68% van de cashewoogst van de aangesloten boeren. De eerste cijfers over het seizoen laten zien dat er 685 ton cashews aan de fabriek geleverd is.

Burkina Faso

In Burkina Faso werken we samen met cashewfabriek Anatrans. Deze fabriek nam in september een prijs in ontvangst van het Burkinese Ministerie van Handel en Industrie. De prijs is een mooie erkenning van het werk dat in de afgelopen jaren is verzet.

Het cashewseizoen is nog niet volledig afgerond. De beschikbare cijfers geven daardoor een onvolledig beeld. Er zijn dit jaar 28 boerengroepen die een contract getekend hebben met Anatrans over de levering van cashews. Halverwege het seizoen was er 8.000 ton cashews geleverd. Naar verwachting zal er aan het einde van het seizoen 10.000 ton cashews aan Anatrans geleverd zijn.

Duurzame relatie loont

Prijstechnisch is 2020 vergelijkbaar met 2019, wat betekent dat de prijzen op de wereldmarkt laag waren. Dat heeft ook effect op de boeren in Burkina Faso. Ook blijkt wederom dat de boeren die een relatie opbouwen met de fabriek beter af zijn dan de boeren die zelfstandig de noten verkopen. Zo profiteren deze boeren bijvoorbeeld van een bonus voor de kwaliteit van de cashews. Ook hebben ze een voordeel met de organisatie van de logistiek en de certificeringen (biologisch en Fairtrade). Met die certificeringen krijgen de boeren een hogere prijs.

De prijsschommelingen op de wereldmarkt blijft een uitdaging voor de keten in Burkina Faso. Hoewel  Anatrans en de partners in het project geen invloed hebben op de wereldprijzen, werkt dat wel door in de markt.

In opdracht van het Duitse ministerie van Ontwikkelingssamenwerking is een filmpje gemaakt over Anatrans. Het Duitse Ministerie noemt de fabriek als goed voorbeeld van lokale verwerking in Afrika.

5.855

Aantal boeren getraind in in ‘good agricultural practices’ en ondernemerschap

(doelstelling: 10.000)

1.978

Aantal boeren getraind en gecoacht in intercropping

(doelstelling: 2.500)

5.282

Aantal boeren dat via een coöperatie cashews levert aan lokale verwerkingsfabrieken

(doelstelling: 10.000)

1.019 euro

Bruto-omzet uit cashew per boer

(doelstelling: 730 euro)

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring