Projectupdate Cracking the Nut eindrapportage

Een inclusieve, concurrerende cashewsector in Benin en Burkina Faso, waarin kleinschalige boeren, verwerkers en dienstverleners in staat gesteld worden om hun productie te vergroten en efficiënt samen te werken. Met die droom startte Cracking the Nut zeven jaar geleden. Mede dankzij uw trouwe ondersteuning aan dit project konden we mooie resultaten halen. Nu het project is afgerond is het tijd om terug te blikken, is onze droom realiteit geworden?

Bij de start van Cracking the Nut werd een ambitieuze doelstelling geformuleerd: het aantal banen en het inkomen van ten minste 10.000 cashewboeren en 2.500 medewerkers in de fabrieken zal significant hoger zijn, waardoor deze mensen opklimmen vanuit armoede naar een aanvaardbare levensstandaard.  In deze laatste rapportage focussen we op die twee groepen die profiteerden van Cracking the Nut: kleinschalige cashewboeren (met de boerengroepen) en medewerkers in fabrieken.

Cashewboeren

De aanpak van Cracking the Nut bleek succesvol. De productie steeg, de productiviteit steeg, de omzet steeg, maar daarmee bleek halverwege de projectperiode een andere doelstelling onmogelijk te realiseren. Er was geen ruimte om 10.000 boeren via de boerengroepen aan de fabrieken te koppelen. Met de productie van 5.481 kleinschalige cashewboeren was de productiecapaciteit van de fabrieken bereikt.

Trainingen

Training van de cashewboeren is cruciaal geweest. Er zijn verschillende trainingen aangeboden. Met de nieuwe kennis optimaliseren de boeren hun oogst en sluit de kwaliteit van de noten beter aan op de wensen van de fabrieken. We trainden de boeren onder andere in GAP (Good Agriculutural Practices), ondernemerschap, voedselkwaliteit en -veiligheid en intercropping.

In totaal zijn er 7.703 unieke boeren getraind. De professionaliseringsslag die de boeren maakten, leverde mooie resultaten opgeleverd. In 2021 werd 13.260 ton ruwe cashews geoogst, dat is iets onder de doelstelling van 15.000 ton. In 2020 realiseerden de boeren een oogst van 17.268 ton.

Inkomen

Ook het inkomen van de boeren steeg fors. Gemiddeld noteerden de boeren een inkomen van 1.541 euro in 2021, dat is ruim het dubbele van de doelstelling van 730 euro. Terugkijkend is het gemiddelde inkomen van de boeren al enkele jaren boven deze doelstelling. In 2017 passeerden de boeren in Burkina Faso deze grens, een jaar later volgden de boeren in Benin. Tegelijk zien we dat de wereldmarkt voor cashews grillig verliep, waardoor het inkomen van de boeren jaarlijks behoorlijk kan fluctueren.

Uit een onafhankelijke evaluatie van het project bleek dat het project ook een grote bijdrage heeft geleverd aan voedselzekerheid. In Benin is de waarschijnlijkheid dat een boer in het project voedselzekerheid heeft 69%. Voor een boer die niet deelnam aan Cracking the Nut is dat 17%. Het project droeg dus bij aan de voedselzekerheid van 52% van de boeren. Voor Burkina Faso staat dat percentage zelfs op 70%. Voedselzekerheid betekent in dit geval dat de boeren voldoende en goede voeding hebben voor hun gezin.

Ketensamenwerking

De afgelopen zes jaar hebben we ingezet op ketensamenwerking. Een belangrijk onderdeel daarvan was het starten en ondersteunen van boerengroepen of ‘producer organisations’ (PO). Deze boerengroepen op dorpsniveau stimuleerden we om meer samen te werken in grotere groepen. Hierdoor daalde het aantal groepen drastisch, maar het aantal leden is flink toegenomen. In Burkina Faso bijvoorbeeld daalde het aantal boerengroepen van 76 (2016) naar 16 (2021) waarbij het gemiddeld aantal leden in diezelfde periode toenam van 36 naar 152.

Ook investeerden we in de relatie tussen de fabriek en de boerengroepen. We gaven training over contractteelt en de kwaliteitseisen. Er is veel werk verzet om traceerbaarheid te vergroten en internationale standaarden (zoals biologisch en Fairtrade) in te voeren. We ondersteunden boerengroepen om een certificering te halen en daarmee hun inkomsten te vergroten.

Medewerkers

Een enorme winst van het project was een stabiele aanvoer van producten aan de fabrieken Afokantan (Benin) en Anatrans (Burkina Faso). Dit is te danken aan een goede samenwerking met de boerengroepen. Door de groeiende volumes is er afgelopen jaren ook veel geïnvesteerd in de productiecapaciteit van de fabrieken waardoor ze klaar zijn voor de toekomst. Tegelijk ontstonden er nieuwe arbeidsplaatsen door de productiegroei. In totaal steeg het aantal FTE van 1.472 in 2016 naar 3.431 in 2021. In de fabrieken is 80% van de werknemers vrouw. Achter al deze werknemers staan hun gezinnen en families die hun levensstandaard zien stijgen dankzij het inkomen.

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring