Projectupdate Cracking the Nut (juni 2020)

2019 was wederom een uitdagend jaar voor het project. De cashewprijs in Benin en Burkina Faso is sterk gerelateerd aan de prijzen op de wereldmarkt, die een dieptepunt in jaren bereikten. Dat maakt het voor de boeren minder winstgevend. Tegelijkertijd zien we de positieve effecten van het project juist in deze marktomstandigheden naar voren komen. Zeker in Burkina Faso is dat het geval.

In deze update blikken we terug op 2019 en de resultaten die toen gehaald zijn. In de eerste maanden van 2020, en vooral sinds maart, is de wereld drastisch veranderd door de snelle verspreiding van het corona-virus. Onderaan deze update vertellen we u wat de huidige omstandigheden in Burkina Faso zijn en maken we voorzichtig de balans op wat de impact van het virus op het project zal zijn.

Burkina Faso – biologisch

In de eerste helft van 2019 werden de boeren getraind en gecoacht op verschillende terreinen. Er was bijvoorbeeld een training in de naoogst behandeling van de cashews. In totaal werden 10 coöperaties gecoacht, die samen 1.115 leden vertegenwoordigen. De leiders van een vijftal coöperaties werden getraind in de kwaliteitscontrole van de noten. De boeren leren de kwaliteitscontroles uitvoeren en begrijpen wat bepaalde waarden zeggen over de kwaliteit. Elke leider van de coöperaties kreeg een kit mee waarmee hij/zij de kwaliteit van de cashews van de boeren kan beoordelen. De training rond het opzetten van nieuwe plantages en intercropping is geïntegreerd in een aantal modules van de trainingen van leiders. In totaal volgden 794 boeren deze modules.

ANATRANS Fabriek: meer biologische cashews

De fabriek wilde vooral meer biologische noten verwerken. Daarom zijn er twee nieuwe coöperaties aan het leveranciersbestand toegevoegd en zijn er nieuwe boeren lid geworden van al gecertificeerde coöperaties. Voor de boeren is biologische productie interessant, want bio-cashews leveren een hogere prijs op. Tegelijkertijd vraagt dit om loyaliteit in de keten. Alleen door de cashews via de gecertificeerde coöperaties aan de fabriek te leveren, kunnen de boeren de meerprijs ontvangen. Aan het einde van het seizoen is de balans opgemaakt en zijn verbeterpunten voor het komende seizoen opgesteld. De 25 boerengroepen hebben 9.808 ton ruwe cashews aan ANATRANS geleverd. Dat is 104% meer dan in 2018.

Benin – kwaliteit

Op 2 maart 2019 werden in Benin de eerste cashews van de oogst geleverd aan de fabriek. In juni werd het seizoen afgesloten met de laatste levering. In totaal stonden er 948 boeren geregistreerd en werden in deze periode 782 boeren getraind. Er was onder andere een training over de kwaliteitscontrole van de cashews. Elke coöperatie kreeg na de training de benodigdheden om zelf de kwaliteitscontrole uit te voeren. Gedurende het seizoen volgden een aantal coaching sessies. In totaal volgden 213 boeren deze training.

De training in praktijk: kwaliteit aan AFOKANTAN

De kwaliteit van de noten laat twee gezichten zien. Enerzijds viel de kwaliteit tegen, waardoor er minder premies zijn uitgekeerd. Deze kwaliteitsdaling is het gevolg van een droge periode in de periode dat de bomen in bloei stonden. In heel Benin is een vergelijkbare terugval in kwaliteit te zien. Naar verwachting zal de kwaliteit in 2020 weer op het normale niveau uitkomen. Anderzijds waren de cashews groter. Gemiddeld vulden 168 noten één kilo. Hieruit blijkt dat de boeren de trainingen in de praktijk brengen. Tegelijk worden ze aangemoedigd door de kwaliteitsbonus  die ze kunnen verdienen als er minder dan 180 cashews in een kilo gaan.

De prijzen in Burkina Faso

Het was een goed seizoen qua opbrengst in Burkina Faso, maar hoe zag het seizoen er prijstechnisch uit? Waar de cashews in 2018 nog 765 CFA opbrachten voor de boeren, daalde de prijs in 2019 met maar liefst 52%. Onder druk van de dalende wereldmarktprijzen, daalde ook de inkomsten van de boeren in Burkina Faso. De grotere oogst kon een deel van het omzetverlies compenseren. In vergelijking met 2018 boekten de boeren 3% minder omzet. Maar gelukkig is de focus op biologische noten wel een positieve noot in dit verhaal: boeren die loyaal zijn aan ANATRANS en biologisch produceren krijgen een betere prijs dan de marktwaarde. In 2019 bleek voor de boeren die loyaal zijn aan de fabriek, die oog hebben voor kwaliteit en een gecertificeerde productie dat er toch een mooie omzet te halen was.

… en in Benin

Ook in Benin stonden de prijzen onder druk. Een kilo cashews bracht in 2018 820 CFA op, maar een jaar later was dat nog 386 CFA. Het grotere volume van de coöperaties kon deze forse prijsdaling niet compenseren. De boeren die aan de fabriek leveren profiteerden wel van de extra premies en kwaliteitsbonus die ze kunnen verdienen. Daarmee hebben ze een voordeel ten opzichte van de boeren die niet aan de AFOKANTAN fabriek verkopen.

Corona in Burkina Faso en Benin

In de eerste maanden van 2020, en vooral sinds maart, is de wereld drastisch veranderd door de snelle verspreiding van het corona-virus. Ook in Benin en Burkina Faso is dit het geval. De regeringen hebben allerlei maatregelen genomen om de verspreiding van het virus te voorkomen. Ook de partners en de
cashewfabrieken hebben maatregelen genomen. Tegelijk proberen de fabrieken zo goed mogelijk te blijven draaien. De medewerkers worden actief geïnformeerd over het belang van handen wassen en andere hygiëneregels. Ook moet het personeel minimaal 1 meter afstand houden van elkaar. In de eerste helft van jaar worden de cashews geoogst en aan de fabriek geleverd. Hoe groot de impact is, zal in de komende maanden blijken.

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring