Projectupdate Cracking the Nut (nov. 2021)

Het laatste projectjaar van Cracking the Nut is bijna om. Hoewel de definitieve resultaten nog verzameld worden en het project in een eindrapport de hele periode zal overzien, tekenen de contouren van de resultaten zich al wel af. Sinds 2016 werken we met een groot aantal lokale partners aan het versterken van de cashewketen in Burkina Faso en Benin. Naast training van de boeren willen we de relatie tussen de boeren en de cashewfabrieken Anatrans (Burkina Faso) en Afokantan (Benin) versterken. Daarmee werken we aan een verbetering van het inkomen voor de cashewboeren en de medewerkers in de fabriek.

Succes in Burkina Faso

Het project is een succes. Dat is de eerste conclusie die zeker in Burkina Faso steeds duidelijker zichtbaar wordt. De afgelopen jaren zijn de boeren getraind om hun oogst te optimaliseren en investeerden we in de relatie tussen de boerengroepen en de fabrieken. We zien dat de fabriek met een kleinere groep boeren dan oorspronkelijk beoogt de productiecapaciteit volledig kan benutten. Dat betekent enerzijds dat de boeren de nieuwe kennis toepassen en hun oogsten optimaler zijn. Anderzijds is er een groeiend vertrouwen in de keten waardoor de boeren steeds grotere delen van hun oogst aan de fabriek verkopen. Met de inkomenszekerheid die de boeren hierdoor hebben, kunnen zij hun gezin onderhouden, werknemers aannemen en ontstaat er een economische impact in de gemeenschappen.

Biologische cashews in Benin

Ook in Benin werken we aan een stabiele relatie met de fabriek. De boeren profiteren van premies die ze krijgen voor onder andere kwaliteit en naleven van contracten. Afokantan zet vooral in op biologische cashews. Dit jaar leveren ook de boerengroepen die in 2020 aan het project zijn toegevoegd voor het eerst aan de fabriek. In de Zoe Collines zijn vorig jaar bijvoorbeeld boerengroepen met alleen vrouwelijke leden toegevoegd.

In deze rapportage blikken we terug op de eerste helft van 2021. Het seizoen is inmiddels afgerond en hoewel nog niet alle resultaten bekend en geverifieerd zijn, kunnen we ook voorzichtige conclusies trekken over dit seizoen.

Burkina Faso

3.391

cashewboeren ondersteund sinds 2016

609

cashewboerinnen ondersteund sinds 2016

47

boerengroepen ondersteund sinds 2016

De cashewoogst in Burkina Faso heeft positief uitgepakt voor de boeren. Voorafgaand aan het seizoen tekende Anatrans contracten met zestien boerengroepen. In totaal wilde de fabriek 9.140 ton gecertificeerde ruwe cashews inkopen. Deze noten zijn biologisch of Fairtrade gecertificeerd. Uit de eerste cijfers blijkt dat er 8.147 ton gecertificeerde cashews daadwerkelijk aan de fabriek geleverd zijn. Dat komt overeen met 82% van het afgesproken volume. Daarmee leverden de boeren een groot deel van hun oogst aan de fabriek. Dat is een teken van vertrouwen.

Kwaliteit

De kwaliteit van de cashews is stabiel ten opzichte van 2020. Positief voor de boeren is dat de prijs gemiddeld hoger lag dan in voorgaande seizoenen. Dit jaar bracht een kilo cashews 444 CFA (0,67 euro) op. In 2020 lag die prijs op 365 CFA (0,55 euro) per kilo. Naast de marktprijs krijgen de boeren die leveren aan Anatrans een bonus voor kwaliteit, logistiek, traceerbaarheid en de certificering. Daarmee ligt het inkomen van de boeren altijd hoger dan het inkomen van de boeren die geen relatie met Anatrans hebben.

Professionele boerengroepen

Anatrans kocht dit jaar alle cashews voor de verwerking bij de boeren binnen het project. Dat is een signaal dat het project een succes is. De aanpak waarbij de boeren en de fabriek samen optrekken werkt. We zien zelfs dat enkele boerengroepen zo professioneel werken dat ze zelf de training van hun leden kunnen verzorgen. Het lukt hen ook om deze trainingskosten te verrekenen in de prijs voor de cashews. Anatrans wil die meerprijs betalen, als de kwaliteit, volume en continuïteit van de cashews gewaarborgd wordt.

Benin

1.688

cashewboeren ondersteund sinds 2016

(door partner FMS)

658

cashewboerinnen ondersteund sinds 2016
(door partner FMS)

26

boerengroepen ondersteund sinds 2016
(door partner FMS)

Afokantan, de cashewfabriek in Benin, investeert in de productiecapaciteit. In 2017 had de fabriek een productie van 2 ton ruwe cashews per dag. Dit jaar hoopt het bedrijf uit te komen op 20 ton per dag. Daarvoor is geïnvesteerd in het machinepark. Ook zijn er nieuwe banen gecreëerd. Afokantan is bezig met het behalen van een BRC certificaat. Dit is een belangrijk kwaliteitskeurmerk voor de internationale markt. Essentieel om de productie te kunnen laten stijgen is de grotere aanvoer van cashews.

Biologische cashews

Begin dit jaar werd er veel aandacht gegeven aan de boerengroepen die nieuw waren toegevoegd in 2020. Zij ontvingen ook training en werden voorbereid op biologische certificering.  In maart moest de fabriek een week de productie staken vanwege een onrustige periode na verkiezingen. De nasleep hiervan hinderde ook het veldwerk richting de boeren.

Hoge cashewprijs

Sinds 2018 zetten we ons samen met Afokantan in om te investeren in de biologische certificering van de cashewteelt. In 2020 ontvingen 12 boeren groepen dit certificaat. Bij de start van het seizoen gaf Afokantan aan 5.000 ton ruwe cashews te willen inkopen. Daarvan is 2.000 ton biologisch gecertificeerd. Aan het eind van het seizoen had Afokantan 3.500 ton ingekocht, waarvan 1.318 ton biologische cashews. Dat de inkoopdoelen niet helemaal gehaald zijn had onder andere te maken met hoge cashewprijzen. Meer dan de helft van de boeren die de cashews leverden, zijn ook ondersteund met trainingen.

Kwaliteit

De kwaliteit van de cashews is dit jaar goed en de marktprijs ligt hoger dan vorig jaar. De regering zette de marktprijs op 325 CFA (0,49 euro). De inkopers van de fabriek betaalden gemiddeld 525 CFA (0,79 euro) voor de ruwe cashews. Deze hoge prijzen zorgden ervoor dat de fabriek minder in kon kopen maar betekent wel een hoger inkomen voor de cashewboeren.

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring