Lever oude spullen in

Gooi postzegels, spaarzegels of cartridges niet weg! Dit brengt geld op. Zamel ook in voor het werk van Woord en Daad.

Cartridges

Kleine, lege inktpatronen, ook toners of cartridges genoemd, brengen € 0,10 tot € 4,00 per stuk op, dankzij hergebruik. Het gaat om originele merken, geen compatible (nagemaakte) cartridges. Lever ze in, bijv. bij Inkt Collect in Renswoude. U kunt de cartridges ook bij diverse comitéleden inleveren. Download de lijst met adressen >>.  

Wilt u als comité weten wat (w)elk merk opbrengt, mail naar Jan van Oostende, actief voor comité Putten. U krijgt per omgaande stocklijsten toegezonden.

N.B.: De voorwaarden kunnen wijzigen. Voorkom dat u met chemisch afval komt te zitten dat alleen geld kost!

Postzegels

Wij sparen alle postzegels. U kunt deze inleveren bij de verschillende comités of opsturen naar Antwoordnummer 219, 4200 VB Gorinchem (geen verzendkosten).

Oude ansichten

We sparen ook ansichten met dorpsgezichten/klederdrachten van voor 1960. Contactpersoon hiervoor is: J.P. van Heemst, Azaleastraat 11, 3245 CB Sommelsdijk, 3245cb11@planet.nl, tel. 0187-483981 of b.g.g. 06-10135169. Jan van Heemst verzorgt verkoop van massawaar.

Spaar- en koopzegels, bonnen, punten

Wij sparen alle gangbare spaar- en koopzegels, bonnen en punten. Ze leveren een mooi bedrag op voor het goede doel! U kunt de zegels en bonnen inleveren bij de Woord en Daad-kringloopwinkel in Andel: Burg. Van der Schansstraat 70, 4281 LK Andel, tel. 06-363 152 51, e-mail woordendaadandel@hotmail.com (Wilma van Andel).

Pennen

Via Woord en Daad-comité Hoogeveen kunt u gebruikte schrijfwaren inleveren. Elke balpen, vulpen, kleurstift, drukpotlood, markeerstift, permanent- en tekstmarker, kan worden ingeleverd, ongeacht het merk of materiaal (zowel plastic als metaal). Uitzonderingen: schrijfmateriaal van hout of karton. Per stuk levert dit €0,02 op.

Lees meer

Airmiles

Airmiles worden op dit moment niet langer gespaard voor Woord en Daad.

Geld van vóór de euro

Overjarig (vakantie)geld van vóór de euro en oud Nederlands papiergeld welkom!

Contactpersoon:
Mw. J.J. Hoepel-v/d Bosch, Verdistraat 14, 4207 DE Gorinchem, rhoepel@hetnet.nl, tel. 0183-627577.