Schoon water in waterrijk Bangladesh

DoingDishesInPondBujua (Copy)

Partnerorganisatie CSS in Bangladesh start een water- en sanitatieproject. Daarvoor hebben we uw hulp nodig!

Bangladesh staat bekend als waterrijk land en heeft in dat opzicht veel overeenkomsten met Nederland. Een waterrijke leefomgeving is echter nog geen garantie voor een overvloed aan schoon drinkwater. Gebrek aan hygiënische sanitaire voorzieningen leidt tot vervuiling van het oppervlaktewater en de natuurlijke aanwezigheid van grote hoeveelheden ijzer en arsenicum in het grondwater, maakt het beschikbare drinkwater ongezond, ja giftig zelfs.

Waterprojecten

In Bangladesh start partnerorganisatie CSS een water- en sanitatieproject. Veel Bengalen zijn zich nauwelijks bewust van de noodzaak van betere voorzieningen. Ze zien de link tussen hygiënen en gezondheid niet, doen hun behoefte op de gebruikelijke manieren en drinken zonder moeite het vervuilde water weer op. Het kan en móet veel beter, maar daarvoor is belangrijk dat de bevolking daadwerkelijk ziet dat het beter kan. Daarom beginnen we met de aanleg van een groot aantal waterputten, regenopvangsystemen en latrines die als demonstratiemodellen zullen fungeren. De verwachting is - en de ervaring leert het - dat deze modellen de bevolking zullen stimuleren om hun gewoontes aan te passen. Zo stimuleren we de vraag naar betere latrines en waterpunten. Dit proces wordt versterkt door een intensieve bewustwordingscampagne in de dorpen. Gezondheidswerkers van de klinieken geven voorlichting tijdens hun reguliere huisbezoeken. Maar ook door middel van voorlichtingscampagnes vestigt CSS de aandacht op het belang van hygiëne en gezondheid. Tegen deze achtergrond bestaat het project uit twee pijlers: latrinebouw en opvang van regenwater.

Latrinebouw en regenopvang

De nadruk bij de demonstratiemodellen en de voorlichting ligt op de (potentiële) gebruikers van voorzieningen. Daarnaast echter betrekt CSS ook de productiekant bij het project. Latrines worden doorgaans gebouwd door lokale metselaars. De bedoeling is dat dankzij de voorlichting de vraag naar nieuwe, schone latrines toeneemt en metselaars dus meer werk krijgen. Een selecte groep metselaars en andere ondernemers krijgen een specifieke training, aangepast aan hun business, namelijk latrines bouwen. Ze leren hoe ze het best een goed lopend bedrijfje kunnen runnen waarmee ze mensen aan betere voorzieningen helpen. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Om het probleem van vervuild en vergiftigd regenwater te ondervangen, gaat CSS experimenteren met regenopvang. Op veel plaatsen is het boren van putten of waterpunten geen oplossing vanwege het verontreinigde grondwater. Regen is veel schoner en dus geschikter als drinkwater. Naast regenopvang zullen ook waterpunten geboord worden, waarbij vooraf gecontroleerd wordt in hoeverre het grondwater vervuild is met arseen en andere giftige stoffen.

Het project in cijfers

Gedurende de eerste (proef)fase zullen 35 waterpunten, 31 wateropvangsystemen en 200 latrines gebouwd worden. Ook worden 40 waterpunten gerepareerd en 200 latrines gerenoveerd. CSS betrekt hierbij lokale metselaars die getraind worden en zullen samenwerken met speciaal gevormde dorpscomités. De gemeenschap zal circa 20 procent van de kosten opbrengen, CSS bekostigt met financiering van Woord en Daad de resterende 80 procent. Daarvoor hebben we uw hulp nodig!

Donateurs beoordelen Woord en Daad met een 9 / 10 - 205 klantbeoordelingen KiyOh
Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
x Melding sluiten