Adviesgroep Vermogensfondsen

De Adviesgroep Vermogensfondsen heeft een vertegenwoordigende functie naar de doelgroep Familie-en Vermogensfondsen en daarnaast een klankbord- en adviserende functie voor Woord en Daad.

De Adviesgroep Vermogensfondsen heeft onder andere de volgende doelen:

  • Input leveren op het het meerjarenbeleidsplan en de daarvan afgeleide jaarplannen voor Familie-en Vermogensfondsen;
  • Creatief meedenken in het ontwikkelen van producten/projecten voor de doelgroep;
  • Bevorderen van kennisdeling met (al dan niet bestaande netwerken binnen) de doelgroep.

Momenteel bestaat de Adviesgroep Vermogensfondsen uit de volgende personen: