Projecten voor kerken

Woord en Daad introduceert graag vier projecten in de Filipijnen, Guatemala, Ha´ti en Nicaragua. Het zijn projecten waarbij nauw samengewerkt wordt met de lokale kerken. Vanuit diaconale bewogenheid zetten deze kerken zich in voor hun kwetsbare naaste. Onze partnerorganisaties dragen bij aan een professionele uitvoering van deze activiteiten en zorgen voor praktische ondersteuning.

Christelijk onderwijs in gewelddadig Guatemala

AMG, onze partnerorganisatie in Guatemala. zet zich in voor jongeren uit een klimaat van armoede en geweld. AMG bouwt aan een zelfstandige toekomst door christelijk onderwijs

Ontwikkeling van christelijk lesmateriaal in Haïti

CRECH, de partnerorganisatie in Haïti, ontwikkelt christelijk lesmateriaal en docenttrainingen voor Haïtiaanse scholen, als bestrijding van analfabetisme en de vicieuze cirkel van armoede. 

Bij deze projecten is een A4-flyer beschikbaar en een korte (PowerPoint)-presentatie voor vertoning via de beamer. Wilt u meer informatie of specifiek promotiemateriaal? Neem dan contact op met Janita de Vries (j.devries@woordendaad.nl) om de mogelijkheden te bespreken.