Help startende ondernemers succesvol worden

IMPACT Booster is een acceleratieprogramma voor MKB’ers die een innovatief product willen uitrollen in opkomende markten. Ook u als ondernemer kunt hierbij betrokken zijn, en zo een positieve beweging op gang brengen voor de allerarmsten.

Impact Booster - boer

Wat is IMPACT Booster?

De IMPACT Booster is een initiatief van Woord en Daad, ICCO Cooperation, New World Campus, 1%Club, Wilde Ganzen en Nyenrode Business Universiteit. Het is een intensief accelaratieprogramma, gericht op het aanjagen van innovatie in de agrarische, food- en water-for-foodsector van opkomende markten. IMPACT Booster wil het verschil maken voor duizenden mensen aan de onderkant van de samenleving.

Hoe werkt het?

Momenteel doen er 9 bedrijven uit binnen- en buitenland mee met de IMPACT Booster (uit 270 aanmeldingen). Deze bedrijven volgen een intensief traject van training, netwerken en financiering vinden. Elk jaar worden weer circa 10 nieuwe ideeën geselecteerd.

Hoe kunt u bijdragen?

1. Met uw kennis en netwerk
Als ondernemer heeft u een netwerk dat voor (bedrijven in de) IMPACT Booster zeer interessant kan zijn. Daarnaast heeft u veel kennis die voor een startend bedrijf het verschil kan maken.

2. Financieel
Woord en Daad doet in 2016 een investering van circa € 100.000 in de IMPACT Booster. Dit bedrag moet worden verkregen via fondsenwerving. Graag nodigen we geïnteresseerde ondernemers van harte uit om met ons contact op te nemen.

Meer weten?

Neem voor meer informatie over IMPACT Booster en hoe u kunt bijdragen contact op met accountmanager Arjen Bulk (Woord en Daad), via tel. 0183-611800 of e-mail: bedrijven@woordendaad.nl.