MP Watch 2016

Woord en Daad organiseert dit jaar de tweede editie van MP Watch. Vier studenten zijn geselecteerd voor deze uitdagende masterclass: Nienke Boone, Coen Hermenet, Pier Hiemstra, Martina de Vries.

MP-Watch studenten 2016

v.l.n.r. Pier Hiemstra, Coen Hermenet, Nienke Boone en Martina de Vries

De Masterclass duurt van augustus tot en met december. De studenten starten 22 augustus met een reis naar Ethiopië, waaraan ook SGP-kamerlid Elbert Dijkgraaf zal deelnemen. Gedurende de reis zullen zij kijken hoe Nederlandse politieke beslissingen op het gebied van onder andere internationale handel en voedselzekerheid van invloed zijn op het land. Teruggekomen zullen de studenten enkele Kamerleden op de huid zitten en hen van scherpe columns en adviezen voorzien. 

De vier deelnemers stellen zich hieronder aan je voor: 

Nienke Boone
Mijn naam is Nienke Boone (24) en ik ben masterstudent International Development Studies aan Wageningen Universiteit. Ik hoop door deze masterclass meer inzicht te krijgen in de relatie tussen ontwikkelingssamenwerking en politiek. Ik ben van mening dat politici, in Nederland en Europa, moeten weten welk effect hun beleid heeft op de positie van mensen in het Zuiden. Elk land verdient een eerlijke kans op ontwikkeling en ik zet me hier via MP Watch graag voor in.

Coen Hermenet
Mijn naam is Coen Hermenet, 21 jaar. Ik studeer Politicologie met de specialisatie Internationale Betrekkingen. Ik wil graag ook op een praktische manier over dit vakgebied leren en tegelijk de opgedane kennis en vaardigheden in kunnen zetten. MP Watch zie ik als een prachtige mogelijkheid hiervoor. Ontwikkelingssamenwerking heeft vaak niet de meeste aandacht in de internationale politiek, maar politieke partijen hebben zeker ook hier een verantwoordelijkheid. Ik zie ernaar uit hier een bijdrage in te leveren en veel te leren!

Pier Hiemstra
Mijn naam is Pier Hiemstra, ik ben 26 jaar. Na mijn bachelors Politicologie en Sociologie, doe ik nu een masteropleiding International Development Studies in Wageningen. MP Watch lijkt mij een fantastische uitdaging, waar ik me volledig voor wil inzitten. Het functioneren op het snijvlak tussen politiek en ontwikkelingssamenwerking vind ik heel interessant. Ik hoop naast zelf veel te leren, ook echt een constructieve bijdrage te leveren aan de coherentie van het Nederlandse beleid!

Martina de Vries
Mijn naam is Martina de Vries en ik ben 23 jaar. Aankomend jaar hoop ik de master Public International Law aan de UvA te gaan volgen. Door mijn vrijwilligerswerk bij International Justice Mission en het Tamar Center in Thailand heb ik gezien dat het essentieel is dat er juist op politiek niveau invloed uitgeoefend wordt om verschil te maken. Daarom lijkt me het een mooie uitdaging om door middel van MP Watch me te verdiepen in en in te zetten voor de politieke kant van ontwikkelingssamenwerking.