Workshops

Als studentenvereniging op zoek naar een interessante workshop?

Woord en Daad biedt twee workshops aan die speciaal voor studentenbijeenkomsten zijn ontwikkeld.

Workshop 1: Dilemma's van OS

Met behulp van een interactieve presentatie, afgewisseld met korte filmfragmenten, leggen we de deelnemers een aantal realistische dilemma’s voor op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Vanuit de theorie, maar ook concreet vanuit de praktijk.

Na een korte inleiding begint de workshop met een eerste situatieschets/dilemma, waarbij de deelnemers een keuze moeten maken: je hebt een bepaald bedrag ter beschikking en je kan kiezen uit drie projecten met elk specifieke dilemma’s. Daarna volgt telkens nieuwe informatie, die de deelnemers voor nieuwe dilemma’s zullen stellen: de wereld zit immers ingewikkeld in elkaar en ook armoedebestrijding vraagt om soms moeilijke beslissingen: welke maak jij en waarom?

We ronden de workshop af met een aantal conclusies en/of aanbevelingen.

Workshop 2: Duurzaamheid

Na een korte inleiding over rentmeesterschap/duurzaamheid, waarbij we dit belichten uit verschillende invalshoeken, bijvoorbeeld vanuit Bijbels perspectief, het perspectief van de Gereformeerde traditie, maar ook vanuit het perspectief van de (verre) naaste zelf, gaan de deelnemers in groepjes uiteen om zelf vanuit bepaalde casussen een hoogwaardige campagne op te zetten om duurzaamheid te bevorderen.

Er wordt ook aandacht besteed aan de nieuw(st)e ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid.

We sluiten af met de presentaties van de campagnes en bevragen elkaar daar kritisch op.

Maatwerk

We leveren graag maatwerk. Staat de workshop of het onderwerp van je keuze hier niet bij?

Neem gerust contact met ons op via voorlichting@woordendaad.nl of 0183-611800 voor de mogelijkheden.