Drops 4 Crops Benin (jan. 2021)

In Benin hebben we in 2020 samen met de lokale partner DEDRAS gewerkt aan het opstarten van Drops 4 Crops Benin. Net als in buurland Burkina Faso is er veel winst te halen voor boeren en de gemeenschappen door een beter waterbeheer. Met goede irrigatie kunnen de boeren meer oogsten en zien zij hun inkomen stijgen. Een goed waterbeheer is ook voor de gemeenschappen in het noorden belangrijk. Grondwater is schaars, dus het beschikbare (oppervlakte-)water moet goed gebruikt worden. In deze rapportage blikken we terug op het uitdagende jaar 2020.

Elk nieuw project start met een periode waarin de details verder worden uitgewerkt en de invulling hiervan duidelijk wordt.  Tijdens deze fase bleek voor Drops 4 Crops Benin dat de coöperatie die de boeren moest vertegenwoordigen niet zoals gewenst te functioneren. Daarom is deze samenwerking beëindigd. Er is een nieuwe ESOP, een samenwerkingsvorm die lijkt op een coöperatie, opgestart om de boeren te vertegenwoordigen.

Dat ging niet zonder slag of stoot. De boeren waren terughoudend om zich te verbinden aan de ESOP door de negatieve ervaringen met de eerste coöperatie. Uiteindelijk lukte het om de boeren te overtuigen van de voordelen en zijn de eerste leden geregistreerd.

De sollicitatieprocedure voor de functie van ESOP-manager werd in eerste instantie vertraagd en is uiteindelijk uitgesteld door de coronapandemie. Op dit moment neemt de consortium coördinator deze rol waar. In de toekomst zal de procedure opnieuw gestart worden.

Een derde uitdaging lag in de burgemeestersverkiezingen die in Benin werden gehouden in mei 2020. In alle districten binnen het projectgebied werden nieuwe burgemeesters gekozen. DEDRAS ging met alle burgemeesters om tafel. De nieuwe burgemeesters gaven in die gesprekken aan dat ze samen willen werken en het project willen steunen.

Wind in de zeilen

In augustus kreeg Drops 4 Crops weer de wind in de zeilen. Alle partners en betrokken partijen gaven aan samen verder te willen. De ESOP is officieel geregistreerd en de eerste contracten met boeren zijn getekend. Dat betekent dat de coöperatie de eerste producten van de boeren op de markt kan brengen.

Corona in Benin

De coronapandemie trof Benin in maart 2020. De regering nam verschillende maatregelen om verspreiding te voorkomen. Zo werd onder andere een lockdown ingesteld voor de grote steden in het land.

Hoewel op het platteland geen lockdown gold, ondervond ook Drops 4 Crops Benin de gevolgen van de pandemie. Een aantal ontwikkelingen moesten worden gestaakt of werden vertraagd. Ondanks de uitdagingen mogen we terugkijken op een jaar met mooie resultaten van de inceptiefase van het project.

729

waterpunten aangelegd of gerenoveerd

50

productievelden met verbeterde irrigatietechniek

1.050

boeren betrokken in het project

Demo- en productievelden

Naast het opzetten van de ESOP is er een analyse gemaakt van de demo- en productievelden. Dit geeft inzicht in de benodigde materialen en het werk dat verzet moet worden op deze velden. Voor de geselecteerde velden is bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar het beschikbare oppervlak voor irrigatie, beschikbare waterbronnen en de (al dan niet aanwezige) irrigatie infrastructuur. Van alle velden zijn de coördinaten vastgelegd zodat er ook research gedaan kan worden met speciale software. Naar verwachting zijn nog kleine aanpassingen nodig, maar de basis voor de demovelden is afgerond.

De boeren kunnen de demovelden bezoeken om zo met eigen ogen te zien wat het project beoogt. Er kunnen bijvoorbeeld verschillen in opbrengst van zaad of zaaimethode getoond worden, maar ook de effectiviteit van irrigatietechnieken. Ook beschikt een aantal boeren al over irrigatietechnieken. Sommige boeren gebruiken de technieken ook daadwerkelijk, in andere situaties is het irrigatiesysteem defect en zal het gerepareerd moeten worden.

Lessen uit Burkina Faso

Het is mooi om te zien dat lessen die geleerd worden binnen Drops 4 Crops Burkina Faso overgenomen worden door het consortium in Benin. Zo stond in het oorspronkelijke plan dat er gebruik gemaakt zou worden van druppelirrigatie. In Burkina Faso blijkt dit echter een te hoge investering voor veel boeren. De sprinklerirrigatie vraagt een lagere investering en is populairder onder de betrokken boeren in Burkina Faso. De partners in Benin hebben deze les ter harte genomen en het plan aangepast. In Benin zullen we inzetten op de sprinklerirrigatie. In totaal staat de doelstelling op de realisatie van 729 pompen in het projectgebied. Deze pompen werken zoveel mogelijk op zonne-energie. Daarmee wordt 211,25 hectare (inclusief demovelden) voorzien van microsprinklers.

Verschillen Burkina Faso en Benin

Hoewel de Drops 4 Crops projecten in Burkina Faso en Benin op elkaar lijken en er onderling geleerd wordt, zijn er ook grote verschillen. Zo is het projectgebied in Burkina Faso veel droger en dunner bevolkt dan in Benin. Daardoor hebben boeren in Burkina Faso gemiddeld een kleinere akker. Ook de bron van het water is anders. In Burkina Faso zetten we in op gegraven en geboorde putten.

In Benin kan dat niet, omdat grondwater schaars is en ligt de nadruk op gebruik van oppervlaktewater. Dit is een serieuze uitdaging voor het project, omdat boeren niet terug kunnen vallen op de stabiele beschikbaarheid van grondwater. Er is meer onderzoek nodig naar de mogelijkheden om diepe bronnen te slaan die rendabel grondwater kunnen leveren. Er is een studie gemaakt van de beste irrigatietechnieken voor boeren op individueel en collectief niveau. Tot slot is er veel onderzoek gedaan naar technieken om een goede waterhuishouding op te zetten. De beschikbare data bleek onvoldoende en omdat er geen (overheids-)instantie is die data registreert, is er vanuit het consortium veel tijd gestoken in onderzoek naar zogenaamde microbassins en technieken om het waterbeheer op een duurzame manier vorm te geven.

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring