Drops 4 Crops Benin (juli 2020)

Water is van levensbelang. Dat wordt met name duidelijk in tijden van droogte. In Benin, een land in de droge Sahel regio, wordt het weer steeds onvoorspelbaarder. Lange periodes van droogte worden afgewisseld door felle regenbuien. Dit heeft gevolgen voor de vele boeren en hun werk. Een groot deel van de bevolking in Benin werkt in de landbouw. Drops4Crops zet zich in dit land in om huishoudens in de kwetsbare regio’s weer perspectief te geven.

Graag geven we u een korte update van de voortgang van het project. Hartelijk dank voor uw trouwe steun en betrokkenheid bij dit mooie project!

Het project in het kort

In Benin werken we tot en met 2025 aan efficiënter watergebruik in de droge Sahel-regio’s Atakora en Donga. Regio’s die zich kenmerken door veel armoede en een lang droog seizoen. Jonge mensen migreren steeds vaker omdat er nauwelijks iets te verdienen is in het gebied. Er is een dringende behoefte aan enerzijds meer productie en anderzijds het veerkrachtiger maken van de productie. Het hoofddoel is om goed watermanagement te implementeren en efficiënt watergebruik te stimuleren, zodat boeren het hele jaar voldoende water beschikbaar hebben voor de voedselproductie.

Elke waterdruppel telt

Een van de onderdelen van het Drops 4 Crops project is het optimaal benutten van elke druppel water die valt. De regenseizoenen verlopen de laatste jaren grillig. Soms valt er weinig regen en dan opeens weer zoveel dat de kostbare regen kostbare gewassen wegspoelt. In het projectgebied van Drops4Crops bevinden zich een aantal retentiezones waar het water wordt opgevangen. Een van de projectonderdelen is om deze retentiezones goed te onderhouden. Door recente overstromingen zijn een aantal van deze retentiezones overvol, waardoor de afvoerkanalen overbelast zijn geraakt, wat weer gevolgen heeft voor de watertoevoer naar de akkers. Binnen het project is hard gewerkt om de beschadigde punten te repareren.

Aanleg en onderhoud afvoerkanalen

Daarnaast zijn er meer afvoerkanalen gegraven, om zo het water dichterbij de akkers te laten komen. Meestal gaat het om smalle waterkanalen die tijdens het regenseizoen weer dichtslibben en elke keer weer opnieuw uitgegraven moeten worden. Dat is een hele klus. Daarbij komt kijken dat er op deze manier slechts 1/3e van het beschikbare land productie plaatsvindt. Om het productiegebied te vergroten moeten er grotere kanalen gegraven worden zodat er meer water beschikbaar komt en irrigatie niet meer handmatig, maar door middel van een door zonne-energie aangedreven pomp kan gebeuren.

Aanleg demovelden

Binnen het Drops4Crops project wordt gewerkt met demo-sites: proeftuinen waarbij de boeren uitleg krijgen over de beste manier van het verbouwen van groenen. Er is aandacht voor zaaitechnieken, bemesting, irrigatie, financieel beheer en nog veel meer.

De plaatselijke burgemeesters staan achter de demo-sites en zorgen zo voor de nodige beveiliging. Inmiddels zijn de locaties voor de proeftuinen vastgesteld en de locaties zijn door betrokken boeren ontdaan van alle begroeiing en geegaliseerd. Het is nu nog wachten op de installatie van de techniek, zodat goed gedemonstreerd kan worden efficiënt watergebruik bevorderd kan worden.

Onkruidmatten

Lokaal wordt er een soort van onkruidbedekking geproduceerd: een vierkante vorm waarin het plantje wordt gepoot. Door deze bedekking wordt het water beter vastgehouden en krijgt onkruid en grassen minder kans om rond het plantje te groeien. En dat scheelt weer tijd voor de boeren.

Produceren organische mest

Ook is er binnen het Drops 4 Crops-project aandacht voor het produceren van organische mest uit huishoudelijk afval. Deze mest wordt gebruikt om de grond te verrijken en los te maken. In de komende tijd zal binnen het project ingezet worden om deze manier van bemesting op alle projectsites van Drops4Crops te promoten.

Aanschaf Aqua Delta pompen

Inmiddels zijn er ook een aantal Aqua-Delta irrigatiepompen aangeschaft, inclusief de bijbehorende zonnepanelen. De materialen staan om dit moment opgeslagen in het kantoor van Drops4Crops. Het is nog wachten op een aantal verbindingsstukken en dan kan alles geïnstalleerd worden op de demo-sites.

Corona en Drops4Crops

Op dit moment ondervindt de hele wereld de effecten van COVID-19, zo ook Benin. Er zijn op het moment van schrijven 1199 gevallen bekend en 21 doden. Gelukkig lijken deze aantallen nog mee te vallen, hoewel de verwachting is dat de cijfers in werkelijkheid hoger liggen. Het belang van goede faciliteiten op het gebied van water, sanitatie en hygiëne worden door het virus extra benadrukt.

Het projectteam van Drops4Crops heeft in de afgelopen tijd niet stilgezeten. Ze hielden bewustwordingssessies onder de boeren over het belang van hygiëne en het gebruik van beschermingsmiddelen om zich te beschermen tegen het Covid-19 virus. Dit werd door de boeren zeer op prijs gesteld

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring