projectupdate D4C Burkina Faso – juli 2020

Dijken, rivierbeddingen, stroomgebieden; watermanagement is bij uitstek een Nederlands onderwerp. In Burkina Faso staat de bevolking ook voor grote uitdagingen als het om water gaat. Binnen het project Drops 4 Crops zetten we ook in op watermanagement, want de beschikbaarheid van water is het startpunt voor irrigatie van gewassen. Zonder water, geen irrigatie. In deze rapportage kijken we over de schouders van onze partners mee bij drie activiteiten die de waterhuishouding in het noorden van Burkina Faso verbeteren. Er wordt een put gegraven, een groep boeren legt zogenaamde ‘cordon piereux’ aan en in het stroomgebied van een rivier wordt een ‘digue filtrante’ gelegd. Samen met de lokale bevolking werden deze oplossingen gevonden en uitgevoerd.

Coronacrisis in Burkina Faso

Voor het ooit zo rustige land is corona de zoveelste klap in korte tijd. Sinds vorig jaar zijn het aantal aanslagen van moslimfundamentalisten drastisch toegenomen in het noorden van Burkina Faso.

/ Waterputten voor irrigatie

Het noorden van Burkina Faso valt binnen de Sahel-regio. Dit overgangsgebied tussen de droge Sahara en de vochtige, tropische regenwouden van Centraal-Afrika, heeft een uitdagend klimaat. Water is schaars en boeren zijn afhankelijk van het regenseizoen voor de oogst. In de droge maanden ligt het land er verlaten bij. Door waterputten te graven, krijgen de boeren ook in de droge maanden toegang tot water. Daardoor kunnen ze langer gewassen verbouwen.

In 2019 zijn 142 waterputten gegraven of gerenoveerd. De bodem in dit deel van het land bestaat vooral uit klei. Daardoor moeten de putten gegraven worden. Waar zandgrond het water makkelijk doorlaat, stroomt grondwater veel moeilijker door kleigrond. Doordat gegraven putten een grotere diameter hebben, kunnen ze eenzelfde hoeveelheid water ‘verzamelen’ als een geboorde put. Een geboorde put wordt toegepast in meer zandige bodems, omdat het grondwater hier makkelijker doorheen kan stromen, en het moeilijker is om in zandige bodem een gat te graven.

/ Cordon pierreux

Op het veld staat een groepje mannen. In het midden van de groep staat een man, met in zijn handen iets dat nog het meeste lijkt op een enorme passer. Het is een meetinstrument om de helling in een veld te meten. Dat is een belangrijk stuk gereedschap waarmee bepaald wordt waar de boeren in het landschap muurtjes bouwen. Deze muurtjes, cordon pierreux genaamd, volgen de hoogtelijnen in het landschap en vormen een belangrijk onderdeel in de strijd tegen erosie. Erosie is één van de grootste uitdagingen. Tijdens het regenseizoen valt er in korte tijd veel regen. Het water stroomt over de akkers, maar spoelt daarmee ook een deel van de vruchtbare grond weg. Om dat te voorkomen worden deze muurtjes gebouwd. Het water stroomt daardoor minder snel weg, waardoor er minder erosie is. Daarnaast staat het water langer op het land, waardoor er meer regen in de bodem zakt.

De cordon peirreux is een lokale oplossing. In het project worden verschillende belanghebbenden bij elkaar gebracht om samen tot een oplossing te komen om de watersituatie in hun leegomgeving te verbeteren. Deze lokale kennis wordt in het project toegepast. Tegelijk worden er trainingen gegeven zodat meer mensen deze kennis hebben en de kennis niet verloren gaat.

/ Digue filtrante

Het Tougou en Goinré reservoir liggen in het projectgebied. In het stroomgebied van deze reservoirs worden de digue filtrante en de cordon pieurrex gebouwd. 

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring