Projectupdate Drops4Crops Burkina Faso (dec. 2020)

Met het project Drops 4 Crops werken we samen met lokale partners aan duurzaam waterbeheer in Burkina Faso en investeren we in irrigatiesystemen voor boeren in het droge noorden van het land. Dankzij irrigatie kunnen de boeren ook in de droge periode gewassen verbouwen en geld verdienen. Tegelijk is goed waterbeheer noodzakelijk zodat er (grond)water beschikbaar is. In de vorige rapportage gingen we in op de verschillende manieren om water vast te houden.

Met goed waterbeheer en irrigatie, onder andere met pompen op zonne-energie, ondersteunen we de boeren. Maar de boeren staan voor nog meer uitdagingen. In het voorgaande projectjaar was het bijvoorbeeld voor sommige boeren lastig om zaad te kopen aan het begin van het seizoen. Dankzij de toegang tot kredieten konden dit jaar meer boeren zaad kopen, onder andere doordat ze hiervoor geen krediet konden afsluiten. Daarmee investeren ze in hun eigen oogst. Met de winst betalen ze de lening terug.

Om zaden en andere materialen nog beter beschikbaar te maken, ondersteunen we lokale ondernemers om een winkel te openen waar de boeren terecht kunnen voor onder andere zaad en meststoffen. Dat is makkelijk voor de boeren die in het dorp de benodigde spullen kunnen kopen en het levert economische activiteit op in het dorp.

Vrouwelijke leiders en good governance

In juni is in zes plaatsen een training gegeven over vrouwelijke leiders en good governance. In totaal bezochten 235 vrouwen en 33 mannen de trainingen. In Burkina Faso is het ongebruikelijk dat vrouwen een rol als leider vervullen. Met deze training dachten de cursisten na over vragen rond deze thema’s. In de multi-etnische samenleving in Burkina Faso, waar ook meerdere talen gesproken worden, levert dat interessante gesprekken op.

Resultaten aug. 2019 – juli 2020

159

waterpunten aangelegd of gerenoveerd

(doelstelling project: 677)

10.125

bomen geplant voor het vasthouden van water

278

 boeren getraind in ‘good agricultural practices’

(doelstelling project: 1.596)

2.334 ton

uien geoogst

(doelstelling project: 4.135 ton)

278 ton

aardappelen geoogst

(doelstelling project: 1.087 ton)

Duurzaam pompen met zonne-energie

Om de akkers te kunnen irrigeren worden waterpompen ingezet die het grondwater oppompen. De afgelopen jaren hebben we op 17 demonstratievelden verschillende irrigatietechnieken getest. Daar zijn onder andere vier pompen aangedreven met zonne-energie getest. Deze pompen zijn geselecteerd op basis van de specificaties van de pomp en de lokale beschikbaarheid.

Tijdens en na de tests hebben verschillende boeren aangegeven dat ze het werken met zonne-energie pompen lastig vinden, omdat de druk, en de flow door de dag heen niet altijd constant zijn. Die schommelingen hebben vooral te maken met de stand van de zon, de aanwezigheid van de zon, en daarmee dus de kracht van de zon om de pomp van energie te voorzien. Voor de boeren is het echter belangrijk dat er een constante stroom water beschikbaar is.

Om te voorkomen dat de druk te laag wordt en het oppompen en het irrigeren te lastig wordt, heeft Practica, een Nederlandse partner die regionale expertise ontwikkeld en inzet , voorgesteld om te kijken naar het plaatsen van bassins. Het water kan dan eerst van de put overgepompt worden in een bassin. Vervolgens wordt het water vanuit het bassin in het irrigatiesysteem gepompt. Dit idee wordt verder uitgewerkt, want we vinden het belangrijk om in te zetten op duurzame energie voor de pompen. Tegelijkertijd moeten de boeren kunnen vertrouwen op het systeem.

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring