Projectupdate EYE (dec. 2019)

Voor jongeren die werkloos thuiszitten in Ethiopië is illegale migratie een aantrekkelijke optie. In Europa of het Midden-Oosten is het leven immers beter, toch? En als ze slagen levert dat misschien ook meer status op voor de familie. De rauwe werkelijkheid is anders. Als de jongeren na een gevaarlijke tocht in Europa of het Midden-Oosten aankomen, wacht vaak een teleurstelling. Emebet is één van de jongeren die haar geluk beproefde door naar Dubai te vertrekken. Na tien jaar knokken voor een beter bestaan keerde ze teleurgesteld terug naar Ethiopië. Toch gaf deze moedige onderneemster niet op en pakte ze nieuwe kansen. Ze vertelt erover.

Met het EYE-project bieden Woord en Daad, samen met een groot netwerk lokale organisaties, jongeren een alternatief voor illegale migratie. Met kansen in Ethiopië wordt migreren minder aantrekkelijk. Daar kan Adane over meepraten. Hij overwoog te migreren, tot hij hoorde over trainingen die hij kon volgen.

In de eerste helft van 2019 ondersteunden we dankzij uw bijdrage duizenden jongeren met trainingen en belangrijker nog: werk. In totaal vonden 3.000 jongeren een baan dankzij dit project. We informeren u graag over de resultaten die we in de eerste zes maanden van 2019 haalden.

ND publiceert artikel over EYE:

Een alternatief voor Ethiopiërs die willen migreren

Wie illegale migratie binnen en vanuit Afrikaanse landen wil tegengaan, komt er niet door alleen de gevaren te benadrukken. ‘Als geld of inkomen de motivatie voor migratie is, moet je mensen mogelijkheden in hun eigen omgeving bieden’, zegt Ephrem Shiferaw. Hij is betrokken bij een ontwikkelingsprogramma in Ethiopië.

Consortium bijeenkomst

Woord en Daad werkt samen met acht lokale organisaties aan de ambities van het EYE-programma. Elke lokale partner heeft een eigen expertise. Zo zijn verschillende vakscholen onderdeel van het consortium, zij kunnen trainingen aanbieden die de jongeren echt verder helpen. Andere organisaties zijn gespecialiseerd in lobbywerk. De Ethiopische overheid kan door haar wetgeving de arbeidsmarkt beïnvloeden, daarover zijn we in gesprek met de regering. Veel partners vraagt regelmatig overleg. Bovenstaande foto’s geven een impressie van deze gesprekken.

Aantal jongeren getraind in life skills en risico’s van illegale migratie (jan-jun 2019)

Aantal vakschoolstudenten getraind in life skills en risico’s van illegale migratie (jan-jun 2019)

1.840

doelstelling

1.851

resultaat

1.660

doelstelling

3.001

resultaat

Illegaal migreren of toch een kans in Ethiopië?

Net als andere jongeren volgde Adane uit Ethiopië zijn studie in de avonduren en werkte hij overdag, omdat zijn familie hem niet kon ondersteunen. Hij verliet zijn school in het 7e jaar en ging werken als assistent in het openbaar vervoer. Toen het moeilijk werd om te overleven, overwoog hij de optie om een tussenpersoon te benaderen voor een illegale reis naar Europa.

Aantal jongeren getraind op vakscholen (direct verbonden aan EYE) (jan-jun 2019)

Aantal jongeren getraind op vakscholen (indirect verbonden aan EYE) (jan-jun 2019)

635

doelstelling

1.189

resultaat

2.025

doelstelling

3.881

resultaat

Onderneemster Emebet geeft niet op na teleurstellingen

Veel jongeren die vanuit Ethiopië illegaal migreren naar Europa of het Midden-Oosten dromen van een beter bestaan. Ze willen werken, geld verdienen en de armoede ontstijgen. De rauwe werkelijkheid is vaak anders. Emebet Negesse kan daarover meepraten. Ze vertrok naar Dubai met de droom van een mooie toekomst, maar na tien jaar hard werken keerde ze terug naar haar vaderland. Haar droom lag in scherven en de toekomst zag er helemaal niet zo mooi uit.

Aantal jongeren getraind in ondernemerschap (jan-jun 2019)

Aantal jongeren begeleid naar werk (jan-jun 2019)

895

doelstelling

991

resultaat

450

doelstelling

3.052

resultaat

Investeren voor blijvende verandering

Om ervoor te zorgen dat de inspanningen niet alleen tijdens de looptijd van het project hun vruchten afwerpen, maar ook op de lange termijn van waarde zullen blijven, zijn we als Woord en Daad bezig om fors te investeren in de kwaliteit van de vakopleidingen. We gaan voor blijvende verbetering door de volgende stappen:

  1. We zijn samen met de vakscholen bezig om in iedere school een adviesraad op te richten, met vertegenwoordiging van allerlei relevante partijen: bedrijven, overheidsinstanties, vakbonden, schoolpersoneel, en leerlingen. Deze zogenaamde Curriculum Advisory Boards (CAB’s) zorgen ervoor dat de school structureel waardevolle informatie krijgt vanuit de sector, op basis waarvan ze hun lesprogramma kunnen aanpassen en moderniseren.
  2. De genoemde adviesraden vormen een stevige stap naar het uiteindelijke doel: ervoor zorgen dat de vakscholen binnen de sector bekend komen te staan als de beste vakschool, een zogenaamd ‘Center of Excellence’. Met als uiteindelijke doel dat alle werkgevers uiteindelijk het liefst personeel van onze (christelijke) vakscholen willen, net zoals we dat in Nederland vaak zien!
  3. We werken samen met de vakscholen aan het realiseren van sectorovereenkomsten. Hierin leggen meerdere partijen samen vast dat ze structureel voor meer en betere jeugdwerkgelegenheid gaan. Op dit moment zijn we bijvoorbeeld met een van onze vakscholen (Selam’s Children Village in Addis Ababa) bezig om tot een overeenkomst te komen met de Addis Ababa Hotel Association (AAHA), om de kwaliteit van de horeca- en hotelopleidingen van Selam te verbeteren op basis van input vanuit de leden van de AAHA.
  4. We begeleiden de vakscholen structureel op het gebied van kwaliteitsverbetering, door kritisch te kijken naar de prestaties van zowel de leerlingen als de school zelf. Ook helpen we de scholen om te gaan met marktontwikkelingen, bijvoorbeeld het toenemende aantal fusies van vakscholen in Ethiopië. Aangezien onze vakscholen allemaal een bepaald aantal publieke vakscholen ondersteunen, is het belangrijk dat we hen hier hulp bieden waar nodig.

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring