Fair Maize projectupdate (juli 2020)

Een eerlijke maisketen in Burkina Faso, daar werken we aan binnen het project. Mais is één van de belangrijkste voedselgewassen in het land, maar de markt functioneert niet optimaal. Er zijn regelmatig tekorten, de prijzen zijn niet stabiel en de oogsten zijn niet optimaal. Het afgelopen jaar zijn honderden boeren getraind in onder andere landbouwmethoden waardoor de opbrengst per hectare stijgt. Ook zijn er demovelden aangelegd waar de boeren met eigen ogen het verschil in opbrengst kunnen zien tussen de traditionele landbouwmethode en de methode uit de training. Tijdens de training wordt onder andere een ander zaad gebruikt en leren de boeren biologische compost toepassen.

Terugkijkend op 2019 werden er mooie resultaten geboekt in de maisteelt. Naast mais telen de boeren ook cowpeas. De resultaten van deze bonen vielen tegen. In totaal werd er 1.767 ton mais en 106 ton cowpeas geoogst. De mais wordt verkocht aan fabrieken. Deze fabrieken werken volgens de Fair Factory principes. Dat betekent dat de boeren een eerlijke prijs krijgen. Ook ontstaat er werkgelegenheid bij de fabrieken, zodat de hele gemeenschap profiteert van de maisoogst.

Coronacrisis in Burkina Faso

Voor het ooit zo rustige land is corona de zoveelste klap in korte tijd. Sinds vorig jaar zijn het aantal aanslagen van terroristen drastisch toegenomen in het noorden van Burkina Faso. Vanuit de noordelijke provincies, het epicentrum van de aanslagen, is een gestage vluchtelingenstroom op gang gekomen. De VN schat dat al 500.000 mensen hun huis ontvluchtten en dat aantal zal dit jaar verder oplopen. Dat de coronacrisis juist hier zo snel verspreid is een grote zorg. Door de onrust is de al gebrekkige gezondheidszorg overbelast.

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring