Fair Maize projectupdate (nov. 2021)

Fair Maize ondersteunt kleinschalige boeren die mais en cowpeas verbouwen. Samen met lokale partners bouwen we aan een waardeketen, waarin iedereen een goed inkomen heeft. Tegelijk dragen we bij aan de voedselzekerheid in Burkina Faso.

 Aan het begin van het seizoen kregen de boeren materialen, waaronder zaad, uitgereikt. De 1.526 boeren in het project kregen elk een pakket afgestemd op hun akker. Dit jaar is er meer areaal ingezaaid dan vorig jaar. Dat zal bijdragen aan een grotere oogst dit seizoen, al zijn er meer factoren die invloed hebben op de oogst.

Stijgende prijzen

Tegelijk werden we geconfronteerd met hogere prijzen en lange levertijden voor de materialen. Onder andere als gevolg van de coronapandemie zijn de prijzen en transporttarieven gestegen. Dankzij een krediet dat partner ADS kon afsluiten bij twee lokale banken en door alert te zijn op prijsstijgingen konden we de boeren toch ondersteunen. Doordat ADS bijvoorbeeld tijdig mest inkocht, konden de boeren profiteren van lagere prijzen. Dat biedt de boeren een voordeel ten opzichte van andere boeren.

Nadat de boeren de materialen ontvingen, bezochten trainers de dorpen om de boeren te ondersteunen. Helaas konden niet alle trainingen doorgaan, onder andere door beperkte financiële middelen. De aanschaf van de materialen viel zoveel duurder uit, dat er minder budget overbleef om de trainers op pad te sturen. Momenteel wordt de mais geoogst. De prijzen zijn gestegen in vergelijking met vorig jaar. Daar zullen de boeren van profiteren.

Burkina Faso: zorgelijke ontwikkelingen

We zien de situatie in Burkina Faso steeds zorgelijker worden. De afgelopen jaren zagen we het aantal aanslagen van terroristische organisaties toenemen. Helaas zet die trend door en lijkt de dreiging zich verder te verspreiden over het land. Gelukkig gaat het werk nog door en kunnen de trainers de dorpen bezoeken.

Het aantal officieel geregistreerde besmettingen met Covid-19 is laag. Er gelden hygiënemaatregelen, maar het dagelijks leven kan grotendeels doorgaan. De impact van de pandemie gaat indirect veel verder. Zo zijn bijvoorbeeld de prijzen voor voedsel en grondstoffen gestegen. Dat heeft ook impact op het project Fair Maize.

3.895 ha

maïs gezaaid

95 ha

cowpeas gezaaid

1.526

boeren in het project

‘In juni ontving ik de materialen om één hectare mais te zaaien. Ik ben dankbaar dat ik deze materialen op krediet kon krijgen. Ik ben nu al trots op het resultaat. Mijn akker heb ik met hulp van ossen geploegd. Daarna heb ik eind juni de mais gezaaid met 40 centimeter tussen de zaden en 80 centimeter tussen de rijen.

Als de opbrengst goed is, wil ik volgend jaar drie hectare zaaien. Mijn buren en broers zien dat mijn mais er goed bij staat. Ze willen volgend jaar ook met Fair Maize samenwerken. Ik zou het project willen vragen hen ook te ondersteunen.’

Tatié Neya (43 jaar)

‘Welkom op mijn veld. Zoals u kunt zien, gaat het goed. Er zijn geen problemen, afgezien van enkele perioden van droogte. Ik ben heel dankbaar voor de materialen die ik op krediet kreeg. De kwaliteit van het zaad en de mest is heel goed. Mijn familie en ik zijn heel blij met het project. Het seizoen ziet er goed uit. Ik verwacht minimaal 25 zakken mais te oogsten dit jaar. Volgend jaar wil ik mijn maisteelt uitbreiden naar drie hectare.’

Issaka M’Bapé Nacro (57 jaar)

‘Mijn droom om mijn familie vooruit te helpen door op het land te werken, wordt werkelijkheid. Aan het begin van het seizoen, toen ik de materialen kreeg om één hectare te zaaien, vertrouwde ik erop dat God me zou bijstaan tijdens het regenseizoen. Aan het begin van het seizoen heb ik eerst mijn akker schoongemaakt en al het zwerfafval opgeruimd. Daarna heb ik met een span ossen de akker geploegd. Drie dagen daarna was God me genadig en begon het te regenen, waarna ik zaaide.

Mijn vrouw en de oudste dochter van mijn broer helpen me op het land. De materialen die ik kreeg zijn van goede kwaliteit, er waren geen problemen. De zaden ontkiemen goed en ook de mest is goed. De rupsen zijn een uitdaging. Het moet regenen voordat ik ze kan bestrijden. Momenteel regent het niet. Ik hoop volgend jaar twee hectare te kunnen zaaien met hulp van het project.’

Honoré Nacro (28 jaar)

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring