Familles Fotes – projectupdate (feb. 2021)

Een gemeenschap waar kinderen goed onderwijs krijgen, jongeren een vak kunnen leren en na hun opleiding aan de slag kunnen en ouders die voldoende geld verdienen om hun gezin te onderhouden en ze betrokken zijn bij het onderwijs van hun kinderen; kortom: Familles Fortes (Sterke Gezinnen). Dat is in een notendop het doel waar we samen met de mensen in Sinendé, Noord-Benin, aan werken.

We investeren in goed onderwijs, we ondersteunen jongeren in het vinden van werk en we trainen boeren zodat hun opbrengst stijgt. Op al die niveaus is er veel inspraak vanuit de gemeenschap over de aanpak en welke uitdagingen zij zien.

2020 was wereldwijd een uitdagend jaar. De coronapandemie zette het leven stil, ook in Benin. De regering nam verschillende maatregelen om verspreiding te voorkomen. Vooral in de grote steden golden strikte regels. Op het platteland hadden de mensen meer bewegingsvrijheid. Ook in Sinendé merkten we de invloed van de pandemie, vooral in door de sluiting van de basisscholen in de eerste helft van het jaar.

Coronacrisis in Benin

Het aantal coronabesmettingen in Benin is met 3.073 gevallen niet eens zo heel hoog. Toch zijn de gevolgen enorm: Hoe zorg je dat je goed bent beschermd, wanneer mondkapjes en zeep niet meer verkrijgbaar zijn? De inwoners zijn creatief: ze maken nu zelf mondkapjes die je kunt wassen en zo meerdere malen kunt gebruiken. Maar dit is ook gevaarlijk, want niemand weet of deze mondkapjes voldoende bescherming bieden.

Resultaten 2020

666

kinderen op de basisschool worden ondersteunt

(doel 439)

605

kinderen rondden succesvol het basisonderwijs af

(doel 373)

1.177

boeren getraind

(doel 1.080)

80

modelboeren en/of coöperaties getraind

(doel 20)

Scholen gesloten door corona

Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen werden de basisscholen in de eerste helft van 2020 tijdelijk gesloten. Uiteindelijk duurde die sluiting vier maanden. Veel kinderen en ouders dachten dat ondertussen de schoolvakantie was begonnen en dus waren veel kinderen met hun ouders op het land aan het werk. Om te voorkomen dat leerlingen uitvallen of blijven zitten is een uitgebreide campagne opgezet om de bevolking te informeren dat de scholen weer open gingen. Hiervoor werden verschillende niveaus in de samenleving aangesproken: lokale autoriteiten, dorpshoofden, de koning van Sinendé en oudercomités waren betrokken bij deze campagne. Uiteindelijk keerde meer dan 75% van de leerlingen terug naar school. Op de scholen is er veel aandacht geweest voor het naleven van de coronamaatregelen.

Samen voor kwaliteit

Daarnaast is er veel werk verzet om ouders betrokken te houden bij het onderwijs, maar ook om docenten en de schoolleiding te ondersteunen. Voor de docenten is het in een gebroken schooljaar extra belangrijk om goed de lessen te plannen. Tot slot zijn de oudercomités en schoolleidingen begeleidt in het oplossen van problemen. De oudercomités kunnen uitdagingen die zij zien aankaarten, waarna de schoolleiding hiermee aan de slag gaat. Dit proces wordt gevolgd door een onderwijsadviseur van partnerorganisatie DEDRAS.

Basisscholen in Sinendé de beste

De beste basisscholen zijn, dat was een doelstelling voor de basisscholen. De afgelopen jaren is er hard gewerkt, onder andere door bijscholing voor docenten, om het slagingspercentage te verhogen. Dit jaar werd de doelstelling gehaald! Alle 31 scholen in Sinendé hebben een slagingspercentage van 91,12% genoteerd. Tien scholen noteren zelfs een slagingspercentage van 100%. Dat is goed nieuws en bewijst dat investeren in de kwaliteit van het onderwijs zinvol is.

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring