Projectupdate uit Sierra Leone (feb. 2020)

Oogsttijd in Sierra Leone:

Is er voldoende rijst?

Met een stevige stok slaat Sorie Koroma in op wat op het eerste gezicht een stapel droog gras lijkt. Terwijl Sorie verder slaat in de droge sprieten, knielen twee vrouwen aan de rand van de stapel neer. Ze schuiven het droge gras opzij en gooien een paar handen met rijstkorrels in een grote rieten schaal. Hiermee wannen ze de rijst. De rijstoogst is in volle gang, dit zijn drukke weken voor Sorie, zijn vrouw Mamusu en zijn moeder Yeabu. De oogsttijd zou een periode van vreugde moeten zijn, maar voor de familie Koroma wordt de vreugde overschaduwd door zorgen.

De 35-jarige rijstboer woont in Mecca, een klein dorpje in het ‘chiefdom’ Romende. Dit gebied ligt in de zogenaamde boli’s. De boli’s zijn te vinden in de binnenlanden van Sierra Leone. Het is een vruchtbaar gebied, maar dat vraagt wel een inspanning. Tijdens de droge periode is de grond hard, tijdens het regenseizoen staat het land onder water. Om het land te bebouwen moet het eerst geploegd worden. Dat is handwerk, dat de jongeren in de dorpen een extra zakcentje oplevert. De keerzijde is dat het werk zwaar is en er maar een beperkt stuk van de vruchtbare grond bebouwd kan worden.

Sorie heeft de afgelopen maanden op het land gewerkt. Nu is het tijd om te oogsten. December is voor Sorie en zijn vrouw Mamusu een mooie periode. Er is voldoende eten voor het gezin met vijf kinderen. Toch staan de zorgen op hun gezicht te lezen. Is de oogst genoeg om het hele jaar het gezin te voeden? De 55-jarige moeder van Sorie helpt ook mee op het land.  Mamusu doet haar best om wat bij te verdienen: ‘Ik werk soms op de markt om wat bij te verdienen, dat levert 20.000 Sierra Leoonse leone op, zo’n twee euro.’

Rijstboeren in vicieuze cirkel

Het is de vicieuze cirkel waar veel rijstboeren in Sierra Leone in gevangen zitten. De rijstoogst is ontoereikend om het hele jaar het gezin te voeden. Tussenhandelaren bieden de boeren voorschotten en leningen om de maanden waarin de rijstvoorraad op is te overbruggen. De voorschotten zijn echter laag en de leningen komen met torenhoge rentes. Woord en Daad werkt samen met lokale partnerorganisatie CTF en de rijstfabriek Mountain Lion Agriculture om de situatie van de boeren te verbeteren. We geven trainingen, bijvoorbeeld in alternatieve zaaimethoden, waardoor de opbrengst stijgt. Door voorlichting te geven over de productie van biologische compost uit afval, kunnen de boeren de rijst bemesten. Mountain Lion Agriculture koopt een deel van de oogst op tegen een eerlijke prijs. Ook biedt de fabriek renteloze leningen om zaaizaad te kopen.

De rijstoogst in Sierra Leone begint ongeveer in november en loopt door tot april. Het zijn deze maanden die bepalend zijn voor Sorie en zijn gezin. Geld om de kinderen naar school te kunnen laten gaan is er niet, maar misschien is de oogst groot genoeg om een jaar geen honger te hebben…. ‘Ik bid dat ik mijn kinderen een goede toekomst kan geven’, zegt Sorie.

Dankzij de trainingen zien de boeren hun oogst stijgen. In de Boli’s is er echter meer winst te halen, want het is een vruchtbaar gebied en lang niet alle grond wordt gebruikt voor landbouw. Op dit moment is het de capaciteit om het land te ploegen die de omvang van de rijstteelt bepaalt. Vanuit het project wordt er onderzocht of een investering in tractoren mogelijk is. Mountain Lion Agriculture is geïnteresseerd  en zal het management van de tractoren op zich nemen. Met de tractoren kan meer land geploegd worden en kan er meer rijst verbouwd worden. Dat biedt de boeren extra perspectief.

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring