Resultaten

Hier vindt u een overzicht van diverse resultaten van Woord en Daad in 2012.

Basisvoorziening

Aantal mensen bereikt met curatieve gezondheidszorg 224.905
Aantal mensen bereikt met preventieve gezondheidszorg  451.142
Aantal gezondheidswerkers en vrijwilligers getraind (capaciteitsopbouw)     7.188
Aantal boeren getraind in landbouwproductiemethodes (voedselzekerheid)     3.258
Aantal boeren dat steun kreeg na droogte of overstromingen (noodhulp)   31.985
Aantal gebouwde huizen         58
Aantal gebouwde scholen           5

Onderwijs 

Bereikte kinderen in kleuteronderwijs   6.494
Bereikte kinderen in basisonderwijs 32.870
Ondersteunde jongeren in voortgezet onderwijs 10.444
Ondersteunde jongeren in het hoger onderwijs   2.336
Aantal jongeren die informeel onderwijs volgen   4.072
Deelname volwassenen aan alfabetiseringscursussen   7.239

Beroepsonderwijs, Vaktraining en arbeidsbemiddeling 

Aantal studenten die een vaktraining hebben gevolgd 7.584
Aantal studenten geholpen via arbeidsbemiddeling 5.710
Aantal studenten zijn een eigen bedrijfje gestart 1.596
Aantal studenten zijn geplaatst in een baan 2.059

Bedrijfsontwikkeling  

Aantal verstrekte leningen 6.154
Aantal getrainde boeren/ondernemers 8.220
Aantal gerealiseerde ketenverbindingen*                 6.696
Aantal gecreëerde banen    794

*Productlevering van producent aan verwerker

Resultaatmanagement en Leren
Woord en Daad en haar partners vinden het belangrijk om inzicht te hebben in de voortgang en de resultaten van hun programma's. Alleen zo kunnen we op tijd bijsturen, leren en verbeteren. En dat is nodig als we in een complexe en voortdurend veranderende wereld daadwerkelijk willen bijdragen aan een menswaardig bestaan voor arme en kwetsbare mensen. Lees verder >>

Bekijk een compleet overzicht van gehouden onderzoeken en evaluaties.

Beleidsbeïnvloeding in het Noorden

Lees meer over de beleidsbeïnvloedingsresultaten van Woord en Daad in het Noorden.