Projectupdate Werk en Opleiding Bangladesh (okt. 2020)

Voor 62 vakschoolstudenten in Bangladesh kon alsnog de vlag uit. Zij deden vorig jaar examen, maar moesten lang wachten voordat de overheid hun resultaat bekend maakten. Hun geduld werd beloond met een diploma. Voor de 316 jongeren die zich dit jaar inschreven voor een vakopleiding wordt hun geduld ook op de proef gesteld. De eerste drie maanden van dit jaar kon het onderwijs gewoon doorgaan, maar sinds de coronapandemie is de vakschool gesloten. De regering sloot al het beroeps- en hoger onderwijs om verspreiding van het virus te voorkomen. Zij liepen voor de zomer al minimaal drie maanden studievertraging op en examens zijn uitgesteld.

Ook op andere punten is de impact van de coronapandemie goed zichtbaar. Bijeenkomsten met afgestudeerde jongeren werden uitgesteld, aanvullende trainingen (bijvoorbeeld op ondernemerschap) konden niet doorgaan en het bouwen van netwerken met werkgevers en andere organisaties moest telefonisch of online vormgegeven worden. Het dichtbevolkte Bangladesh is hard getroffen door het coronavirus. Het aantal besmettingen loopt ook in dit land op.

De scholen in Bangladesh zijn gesloten, maar de theorievakken van het vakonderwijs gaan op afstand (o.a. via online media) zoveel mogelijk door. Voor de praktijklessen zijn er wel beperkingen, omdat bijvoorbeeld de jongeren die een technische opleiding volgen niet kunnen werken met de machines in de praktijklokalen. Ondanks de uitdagingen de afgelopen maanden, zijn er ook mooie resultaten te melden. Hieronder geven we inzicht in de cijfers, maar laten we ook enkele jongeren aan het woord.

Ontwikkeling Job Booster Bangladesh tijdelijk stopgezet

Naast de ondersteuning van jongeren via vakopleidingen en de Job & Business Service (JBS) hebben we afgelopen jaar een traject gestart om Job Booster op te zetten. Het Job Booster-concept gaat uit van de vraag op de arbeidsmarkt en koppelt jongeren aan een baan. Eventueel worden de jongeren via korte trainingen van vakscholen klaargestoomd voor het werk.

Het zag er veelbelovend uit. We waren onder andere in gesprek met een fabrikant van decoratiemateriaal die aan grote ketens in Europa levert. De coronapandemie heeft echter grote gevolgen voor de economie in Bangladesh. Onder andere deze fabrikant besloot een investering uit te stellen en ook bij andere (potentiele) werkgevers komt de crisis hard aan.

Tegelijk zien we dat de vakschool van CSS goed onderwijs geeft en dat via de Job & Business Service jongeren (ook van buiten de vakschool) een baan vinden. Daarom hebben we besloten de plannen voor Job Booster voorlopig ‘on hold’ te zetten. Als het economische tij keert en we nieuwe kansen zien voor Job Booster in Bangladesh, kunnen we de opgebouwde kennis en netwerken gebruiken om hiermee te starten.

Resultaten januari – juli 2020

316

jongeren ingeschreven voor een vakopleiding

(doelstelling: 455)

366

jongeren begeleid naar werk via Job & Business Service (JBS)

(doelstelling: 373)

0

jongeren hebben een vakopleiding afgerond

(doelstelling: 58)

NB. Door de coronapandemie zijn er in schooljaar 2019/2020 geen examens afgenomen. Wel ontvingen 62 jongeren die vorig schooljaar examen deden hun diploma.

Jongeren vertellen

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring