Projectupdate Werk en Opleiding Burkina Faso (nov. 2021)

In 2017 startte Job Booster Burkina Faso met het ambitieuze doel om in vijf jaar 15.000 jongeren te ondersteunen naar een goed inkomen. Vorig jaar passeerden we die mijlpaal. De teller loopt steeds verder op. Tot en met september 2021 hebben we bijna 20.000 jongeren ondersteunt! Dit jaar verlegden we de focus naar meer ondersteuning voor meisjes en gehandicapten. Om uiteenlopende redenen is het voor hen lastiger om werk te vinden. In de laatste anderhalf jaar van het project willen we daarom juist deze groep ondersteunen.

Contracten getekend

Aan het begin van elk nieuw jaar worden nieuwe afspraken gemaakt met opleidingsinstituten die de jongeren zullen ondersteunen. Dit jaar was dat niet anders. In totaal zullen deze partners dit jaar 2.060 jongeren trainen en begeleiden. Het trainingsaanbod is heel divers, van pluimveehouden tot weven, van naaien tot bedden maken en van zeep maken tot fietsenmaker. Veel van de jongeren zullen voor het einde van het jaar hun training afronden.

Job Booster gewaardeerd

De relatie met de overheid is goed (zie ook het kader Job Booster bij de president). Het ministerie publiceerde de resultaten van evaluaties uit 2019 en 2020. Job Booster wordt daarin erkend als één van de twee best presterende jeugdwerkgelegenheidsprogramma’s. Ook waren we op veel bijeenkomsten van het ministerie aanwezig. In Hauts Bassins sleepten we een prijs in de wacht, uitgereikt door de lokale overheid. De prijs is een erkenning voor de bijdrage van Job Booster aan jeugdwerk-gelegenheid.

Zorgelijke ontwikkelingen

We zien de situatie in Burkina Faso steeds zorgelijker worden. De terroristische aanslagen gaan door, ook in de regio’s waar Job Booster werkt. Door die dreiging zoeken steeds meer mensen een veilig heenkomen in andere delen van het land. Dat heeft negatieve gevolgen voor de economische ontwikkeling. Het team van Job Booster is uitermate voorzichtig tijdens bezoeken aan dorpen en partners in landelijke gebieden. Daar zijn de risico’s op aanslagen het grootst.

De coronapandemie heeft een beperkte impact. Het aantal besmettingen is beperkt en afgezien van hygiënemaatregelen kan het dagelijks leven grotendeels doorgaan. Indirect is er wel een effect, namelijk stijgende prijzen voor grondstoffen en voedsel. Dat resulteert in minder vacatures, waardoor het lastiger is voor jongeren een baan te vinden.

Job Booster bij de president

Na de verkiezingen in november 2020 kon president Roch Marc Christian Kaboré aan zijn tweede termijn beginnen. Met de nieuwe regering die hij vormde heeft hij een grote ambitie neergezet. Hij wil de komende jaren honderdduizenden jongeren aan werk helpen. Daarvoor heeft hij het presidentieel kantoor opdracht gegeven een strategie te ontwikkelen om dat doel te bereiken. De regering is onder de indruk van de geïntegreerde aanpak, gehaalde successen en lage kosten van Job Booster. Ze zouden graag een opschaling van Job Booster zien naar de rest van het land. De lokale organisatie Spong en Woord en Daad werden uitgenodigd om een presentatie te geven. Momenteel wordt dit verder uitgewerkt om het in te dienen bij het presidentieel kantoor.

Job Booster social enterprise

De afgelopen jaren hebben we alle stappen gezet om de onderneming officieel te registreren in burkina Faso. In het derde kwartaal van dit jaar is een algemeen directeur aangenomen. Hij zal de komende tijd een ondernemingsplan uitwerken en de administratieve afhandeling rond de officiële registratie van de onderneming afronden. Hij wordt daarin ondersteund door de directeur van Job Booster Nederland. Hiermee zetten we een nieuwe stap om blijvende impact te realiseren, ook na de projectperiode.

Job Booster verlenging 

Officieel loopt het project af in mei 2022. De afgelopen maanden hebben we echter de kans gekregen om via Norad, de organisatie van de Noorse overheid die het project de afgelopen jaren ondersteunde met een subsidie, een verlenging tot december 2022 aan te vragen . Deze aanvraag is ingediend en momenteel wachten we op een reactie vanuit Norad.

In deze aanvraag bouwen we voort op de resultaten uit de afgelopen jaren. Tegelijk zetten we de strategische keuze om jonge vrouwen en gehandicapten te ondersteunen door. Zoals gezegd is het voor hen extra moeilijk om werk te vinden. Woord en Daad vindt het belangrijk om juist deze doelgroepen voor wie het extra moeilijk is te ondersteunen. Hiervoor is een Exclusion Risk Assessment ontwikkeld. Met deze methode kunnen we in projecten de knelpunten blootleggen om gemarginaliseerde doelgroepen te betrekken bij het project. In 2022 gaan we met de uitkomsten van dit onderzoek aan de slag.

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring