Projectupdate Werk en Opleiding Colombia (nov. 2021)

De eerste maanden van 2021 hing de donkere schaduw van het coronajaar 2020 nog over Colombia. Het land maakte een nieuwe stijging in besmettingscijfers door. In diezelfde periode ontstond er een protestbeweging die in de grote steden tegen de nationale regering demonstreerde. Tegen die achtergrond werkten we samen met onze lokale partner Conviventia om jongeren te ondersteunen naar een waardig inkomen. We zijn dankbaar met de resultaten die we boekten en de tekenen van (economisch) herstel die we zien. Hartelijk dank voor uw steun aan dit project, waardoor jongeren als Yeraldin en Lorena werk kunnen maken van hun toekomst.

Samen met DANE, het Colombiaanse CBS, en Public Employment Service Indicators onderzochten we de situatie op de arbeidsmarkt. Uit dit onderzoek komen een aantal barrières naar voren waardoor werklozen moeilijk een baan vinden. Vooral externe factoren werken belemmerend. De impact van de coronapandemie en de gevolgen van de demonstraties en protesten in april werken door op de arbeidsmarkt. Het aantal werklozen liep in het tweede kwartaal verder op.  Dat is ook terug te zien in de resultaten van het project. In de eerste helft van 2021 vonden 11 afgestudeerde jongeren een baan. De belangrijkste oorzaken dat dit resultaat laag uitvalt zijn de hierboven genoemde externe factoren.

Sollicitatietraining

Om jongeren te ondersteunen naar werk, inventariseerden we bij werkgevers de openstaande vacatures. Via onder andere presentaties en bijeenkomsten informeerden we werkzoekenden en stimuleerden hen om te solliciteren. Tijdens trainingen leren de werkzoekenden om hun profiel te versterken en hun vaardigheden en expertise beter te verwoorden. In totaal werden 569 jongeren, vrouwen en vluchtelingen uit Bogotá, Soacha en Cartagena getraind.

Groeisectoren

Ook is er een analyse gemaakt van de sectoren die de meeste potentie hebben. Vooral schoonmaakdiensten, programmeren en ICT zijn veelbelovende sectoren. Daarnaast zijn de bouw en de productie twee sectoren die lijken te herstellen na de crises.

Aangepaste trainingen

De trainingen worden vormgegeven binnen de geldende maatregelen. Trainingen die veel bezoekers trekken, worden online gegeven. Dit zijn trainingen over algemene thema’s, zoals het opstellen van een cv. Persoonlijke begeleiding om bijvoorbeeld een goed profiel te maken, wordt in kleinere groepen of op individueel niveau gegeven. Vooral voor de immigranten uit Venezuela, die geen toegang hebben tot internet, worden de sessies op locatie georganiseerd.

Vakonderwijs

Ook de jongeren op de vakopleidingen merken de gevolgen van de actuele situatie in het land. Aan het einde van het schooljaar 2020-2021 waren er 16 jongeren die een vervolgstudie oppakten. Dat is 3,7% van het totaal aantal jongeren dat een diploma kreeg. Vooral door de coronapandemie hebben veel gezinnen minder financiële mogelijkheden om de studie van hun kinderen te betalen.

Arbeidsmarkt

Een baan vinden is ook lastiger geworden. In Bogotá en Cartagena zijn in totaal vier medewerkers aangesteld die zich extra gaan inzetten om de jongeren te ondersteunen naar werk. Ze gaan aan de slag om allianties te sluiten en de jongeren te ondersteunen. Daarmee hopen we in de tweede helft van het jaar meer gediplomeerde jongeren naar werk te begeleiden.

Onderwijsinspectie

De vakscholen hebben de database met werkgevers geüpdatet en met zestig nieuwe ondernemers is een overeenkomst gesloten. Het onderwijs op de vakschool is door de pandemie aanzienlijk veranderd. Het team van de scholen heeft verschillende trainingssessies bijgewoond om de lessen aan te passen aan de nieuwe situatie. Onder andere hygiëne is een belangrijk aspect geworden, ook in de beoordelingen van de overheid om een accreditatie te houden. De onderwijsinspectie bezocht de vakscholen om de kwaliteitscertificaten te vernieuwen. De teams van de scholen hebben hard gewerkt om de certificaten te behouden en met succes. De beoordeling was goed en alle certificeringen zijn verlengd.

740 jongeren hebben een vakopleiding afgerond

(doelstelling: 631)

11 jongeren vonden een baan

(doelstelling: 158)

4 jongeren starten een onderneming

(doelstelling: 0)

Job Booster

Startende ondernemers zijn ondersteund om groei te realiseren. Deze jonge ondernemers beginnen in een uitdagende tijd. Ze leerden een verbeterplan op te stellen waarbij ze kijken naar de kwaliteit van de producten en diensten, klanttevredenheid, duurzaamheid, rendabiliteit en efficiëntie in hun administratie. Tijdens de trainingen is er ook aandacht voor marketing en merkontwikkeling. Op die manier kunnen ze hun onderneming beter in de markt zetten.

Investeren en vermarkten

We onderzochten de grootste belemmeringen voor startende ondernemers om te groeien. De belangrijkste uitdagingen zijn het op de markt brengen van hun product en toegang krijgen tot kapitaal. Samen met onze partners zetten we ons in om deze knelpunten aan te pakken. Er zijn allianties opgezet waar diensten en kennis gedeeld worden. Tegelijk vertegenwoordigen deze allianties de ondernemers bij de overheid en publieke instellingen.

We brachten ondernemers in contact met overheidsinstellingen en private partijen die de startups een lening kunnen bieden. Ongeveer vijf procent van de ondernemers kreeg een lening via één van deze instellingen. Om het vermarkten van de producten te stimuleren organiseerden we beurzen waar de ondernemers hun product konden presenteren.

1.118 jongeren hebben een training afgerond

(doelstelling: 3.200)

106 jongeren vonden een baan

(doelstelling: 300)

471 jongeren starten een onderneming

(doelstelling: 950)

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring