Woord en Daad Jongeren

Woord en Daad wil jongeren in Nederland en wereldwijd, verbinden in de strijd tegen armoede, vanuit Bijbels perspectief.

Reizen

Young Ambassadors

Samen met middelbare scholen organiseren we regelmatig Young Ambassadors-reizen: jongerenreizen naar een ver land. Terug in Nederland vertellen zij namens Woord en Daad in hun omgeving wat zij daar hebben gezien en meegemaakt.

Lees meer >

Bouwreizen

De voorbereidingen van de bouwreis zijn alweer in volle gang! In samenwerking met World Servants hopen we eind juli naar Guatemala te gaan.

Lees meer >

Vakjongeren

Jongeren van technische opleidingen in Nederland maken via ons deel uit van uitwisselingsprogramma’s met vakjongeren in ontwikkelingslanden. Reis via hun verhalen mee naar Bangladesh, Sierra Leone, of de Filipijnen en weer terug.

Lees meer >
Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie..
× Melding sluiten