Woord en Daad Jongeren

Woord en Daad wil jongeren in Nederland en wereldwijd, verbinden in de strijd tegen armoede, vanuit Bijbels perspectief.

Reizen

Young Ambassadors

Samen met middelbare scholen organiseren we regelmatig Young Ambassadors-reizen: jongerenreizen naar een ver land. Terug in Nederland vertellen zij namens Woord en Daad in hun omgeving wat zij daar hebben gezien en meegemaakt.

Lees meer >

Bouwreizen

De volgende bouwreis wordt alweer gepland! In samenwerking met World Servants hopen we in 2015 naar Guatemala te gaan. Ga jij mee?!

Lees meer >

Vakjongeren

Jongeren van technische opleidingen in Nederland maken via ons deel uit van uitwisselingsprogramma’s met vakjongeren in ontwikkelingslanden. Reis via hun verhalen mee naar Bangladesh, Sierra Leone, of de Filipijnen en weer terug.

Lees meer >

Wees Eerlijk-reizen

Als onderdeel van de Wees Eerlijk-campagne hebben in 2012 en 2013, en zelfs nog in 2014, groepen vmbo-ers naar projectlanden van Woord en Daad gereisd. Thuisgekomen zetten deze Wees Eerlijk-ambassadeurs zich in voor een eerlijker en rechtvaardiger wereld.

Lees meer >

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie..
× Melding sluiten