‘Mensen van de Awash’: projectupdate maart 2020

Het project WaterPricing is in september 2019 gestart na een periode van intensieve voorbereiding. Het doel van dit project is verbeterde toegang tot water voor ten minste 40.000 Ethiopische huishoudens, onder andere door verbeterd waterbeheer.

We geven u in deze update een impressie van de gebeurtenissen binnen het project in de afgelopen maanden. Op bovenstaande foto ziet u een deel van het projectteam dat in Ethiopië aan het project werkt!

Dit project is ook onderdeel van campagne Waterkracht, die van februari tot half april loopt. Ook op deze pagina is dus informatie te vinden over het project.

Veel leesplezier!

Huishoudstudies

Eind vorig jaar zijn er huishoudstudies gedaan onder de belangrijkste doelgroep van WaterPricing: de boerenhuishoudens. Het doel van deze studies was om inzicht te krijgen in de situatie van de gezinnen. Daarnaast zijn er andere studies gedaan op het gebied van water en landbouw, om de uitgangssituatie van het project goed te kunnen bepalen en straks resultaten te kunnen meten.

Ruben Vlot, de PMEL’er van het project (planning, monitoring, evaluatie en leren) is de afgelopen maanden met de verzamelde data aan de slag gegaan. De huishoudstudies geven inzicht in de problemen en omstandigheden waar de boeren mee te maken hebben.

Een aantal eerste resultaten delen we graag met u:

  • Voor 83% van de huishoudens in de Awash-Awash regio is landbouw de voornaamste bron van inkomsten.
  • 70% van de huishoudens heeft minder dan 1 hectare land.
  • Bij 25% van de huishoudens zijn vrouwen verantwoordelijk voor de inkomsten uit de landbouw.
  • Ongeveer de helft van de boerenhuishoudens past irrigatie toe.
  • Teff (een graangewas) en mais zijn de meest verbouwde gewassen voor boeren die geen toegang hebben tot irrigatiewater. Op het geïrrigeerde land wordt vooral mais en uien verbouwd.
  • Erosie vormt een groot probleem (zie foto links). Door de groeiende bevolking wordt er overmatig gebruik gemaakt van het land, wat leidt tot aantasting van de bodem en erosie. Wat weer leidt tot onbruikbare grond.

Training 

Een belangrijke component in het project is het trainen van de juiste mensen, zodat kennis vergroot wordt en deze ook weer verder gedeeld kan worden. Diverse soorten trainingen zijn onderdeel van het project.

Er worden ambtenaren getraind om het vergunningsstelsel uit te voeren en waterbelastingen te gaan innen. Daarnaast worden medewerkers getraind om de meetsystemen in en rond de rivier te beheren en te onderhouden. In de lokale gemeenschappen worden boeren en lokale vertegenwoordigers getraind op de aanleg en de implementatie van 3R-maatregelen (opvangen en vasthouden van regenwater). Tenslotte wordt ook binnen de verschillende organisaties voor watergebruikers training gegeven aan boeren op het gebied van efficiënt watergebruik en irrigatie.

Op korte termijn zullen eerst de trainingen aan ambtenaren en medewerkers starten, zodat zij aan de slag kunnen om het waterbeheer goed op te gaan zetten. De training van boeren en huishoudens zal eind 2020 starten.

Belasting betalen voor water

Een onderdeel van het project is dat bedrijven en organisaties van watergebruikers een klein bedrag gaan betalen voor het water dat zij gebruiken. Dit zorgt ervoor dat er geld beschikbaar komt voor goed waterbeheer en dat het duurder wordt om water te verspillen. Eigenlijk werkt dit hetzelfde als in Nederland.

De eerste stap hierbij is dat de gebruikers die moeten gaan betalen geregistreerd worden. Dit proces is intussen gestart. Vervolgens zullen de geregistreerde gebruikers ook gevraagd worden om betalingen.

Erg belangrijk voor het kunnen heffen van belasting, is de installatie van de nodige hardware (met name meetpunten). Deze hardware wordt naar verwachting half 2020 geinstalleerd en moet inzicht gaan geven in wie, hoeveel water gebruikt.

Interactieve kaart

Houdt u ook de interactieve kaart in de gaten? Op deze kaarten houden we onder andere de resultaten uit het project bij en delen we verhalen en impressies vanuit het project en de omgeving.

Komende maand zal deze kaart ook in twee Ethiopische talen online komen. Zo kunnen juist ook de mensen uit de projectregio zelf meekijken met updates en het werk dat wordt gedaan.

Klik hier voor meer informatie over het project WaterPricing.

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring