Projectupdate Onderwijs Guatemala | juli 2022

Juanita (12) is één van de bijna 5700 kinderen die via het onderwijsprogramma naar school kunnen. Ze wil graag dokter worden, en daar doet ze goed haar best voor. Ze vertelt dat ze er niet alleen voor staat: ‘Ik ben dankbaar voor mijn sponsor Betsy, want dankzij haar kan ik nu naar school, ontvang ik maaltijden en heb ik ook veel schoolspullen gekregen. De afgelopen maanden werd er nog veel digitaal lesgegeven. Kinderen zonder internet thuis konden naar de computerzalen op school.’

In deze rapportage leest u het laatste nieuws over het onderwijsprogramma in Guatemala.

Juanita (12): ‘Ik wil dokter worden!’

Resultaten 2021

5694

kinderen naar school

30.000

docenten getraind

4980

gezinnen in armoede gesteund

Contact met de families

Hoewel in Guatemala de lockdown voorbij is en de scholen weer open zijn, heeft de coronapandemie nog steeds vat op de gezinnen. In het land verloren veel mensen hun baan, en geen inkomen betekent niet genoeg geld om de huur van het huis te betalen. Veel gezinnen trokken weg uit de stad en gingen bij familie op het platteland wonen. AMG zoekt nu contact met deze gezinnen en hoopt de kinderen via het onderwijsprogramma christelijk onderwijs, maaltijden en medische zorg te bieden. Deze (financiële) steun is voor veel ouders een hele zorg minder. Gezinnen waarvan de kinderen al langer deelnemen aan het onderwijsprogramma worden ook regelmatig persoonlijk benaderd om te kijken hoe AMG hen extra kan ondersteunen.

Ouders afgestudeerd, 60.000 docenten getraind

In het onderwijsprogramma richten we ons niet alleen op de kinderen, maar ook op hun ouders. AMG heeft een speciaal programma voor ouders waarin zij worden gestimuleerd zich te ontwikkelen. Ouders kunnen bijvoorbeeld webinars over ondernemerschap volgen, pedagogische handvatten leren om goed voor hun kinderen te zorgen en er is Bijbels onderwijs voor ouders. Vorig jaar rondden 54 ouders dit programma af.

Trainingsprogramma voor docenten
In januari startte een nieuwe groep van 30.000 docenten met een trainingsprogramma waarin de docenten leren het onderwijs te verbeteren. Inmiddels zijn dus 60.000 docenten aan de slag! Het is mooi om te zien dat de overheid achter het vierjarige programma staat en wil werken aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in Guatemala.

Juf Carolina: ‘Technologie in de klas is belangrijker geworden’

Carolina is docent op de Verbena school in Guatemala. Ze begon in 2009, maar vandaag de dag geeft ze nog steeds les met dezelfde vreugde als toen. Carolina vertelt daarover: ‘Ik houd ervan om de kinderen in mijn klas te leren lezen en schrijven en zie dit ook als mijn roeping.

Technologie in de klas
Sinds de coronapandemie is het gebruik van technologie in de klas steeds belangrijker geworden. ‘Het is belangrijk dat docenten nu worden getraind om met die technologie om te gaan. Digitale leermiddelen zorgen ervoor dat kinderen plezier hebben in het onderwijs. Nog iedere dag leer ik iets nieuws.’

Ervaringen op reis

In januari 2022 reisden projectleider Sander Verduijn en projectexpert Irma den Hollander naar Guatemala. Het was voor Irma de eerste reis naar het land. In haar reisverslag deelt ze haar ervaringen!

Geland op Guatemalteekse bodem

Ontmoeting met Minister van Onderwijs

Schoolbezoek in Guatemala

Zintuigen aan het werk

Hartelijk dank voor uw steun!

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring