Projectupdate Onderwijs Haïti | december 2021

‘Mijn lievelingsvak is Frans, want de leraar kan goed lesgeven en is erg aardig.’ De 13-jarige Anderson uit Haïti gaat graag naar school en krijgt goed, christelijk onderwijs. Toch is dat in Haïti niet altijd vanzelfsprekend, daarom werken we samen met lokale partnerorganisaties aan een sterk onderwijssysteem.

In deze rapportage leest u over de activiteiten die in de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden in Haïti. Hartelijk dank voor uw steun!

Bekijk onze Podcast over Haïti

In gesprek met.. Jean Darius, directeur universiteit Haïti

Eind september 2021 gingen de meeste scholen in Haïti weer open na een turbulente periode vanwege corona, de moord op president Moïse op 7 juli, en een verwoestende aardbeving op 14 augustus 2021. We spraken Jean Darius, de directeur van een universiteit in het noorden van Haïti.

‘Het is belangrijk dat mensen leren wat echt leiderschap is. Op de universiteit waar ik werk, leren we dat aan onze studenten. Leiderschap gaat niet over jezelf, het betekent dat je dienstbaar bent. Iedereen, waar dan ook, moet zijn eigen rol begrijpen. Ik ben ervan overtuigd dat we in ons land met juist leiderschap in no time verschillen zouden zien. Ik raak wel eens ontmoedigd over de weg die we nog te gaan hebben, maar ik ben ook vol vertrouwen. Haïtianen kunnen zó veel doen met weinig.’

We moeten daarnaast ook werken aan de kwaliteit van onderwijs. Alleen op die manier zal onderwijs de gaven van mensen tot ontplooiing brengen, zodat zij hun talenten delen met hun omgeving, het land, met de rest van de wereld.’

Hoe ziet een schooldag in Haïti eruit?

Wanneer de kinderen in Haïti vanwege de onrust weer eens thuis moeten blijven, verlangen ze naar een ‘gewone’ schooldag. Maar hoe ziet die eruit? Het schoolhoofd vertelt: ’25 minuten voordat de schooldag begint, loop ik een rondje. Ik kijk of het plein, de lokalen en toiletten schoon zijn.’

10 minuten later verzamelen de kinderen zich op het plein voor de dagopening met gebed. Hierna wordt de vlag gehesen en gaat iedereen naar zijn of haar klaslokaal. ‘Iedereen begroet elkaar en de docent controleert of alle leerlingen aanwezig zijn.’

Als een leerling vaak afwezig is, neemt de docent contact op met het gezin. Vaak volgen de kinderen tot 13.00 uur verschillende vakken, maar soms duurt de schooldag tot 17.00 uur. Op vrijdag en zaterdag volgen de kinderen aanvullend christelijk onderwijs en op zondag wordt een kerkdienst georganiseerd.

Ontwikkeling lesprogramma’s

Sinds 2020 bieden de scholen in Haïti onderwijs op afstand, zodat het onderwijs ook door kan gaan wanneer de scholen noodgedwongen dicht moeten. Uit een evaluatie van onze partnerorganisatie P&A Haïti blijkt dat 98.6% van de gezinnen tevreden was met de manier waarop onderwijs op afstand werd georganiseerd en de extra voedselsteun die ze kregen. Van de ondervraagde leerlingen had 80% iemand die hem of haar steunde met het schoolwerk, en 20% stond er dus alleen voor. De docenten zagen ook dat het thuisonderwijs voor veel leerlingen lastig was. Zij gaven aan dat slechts 46% van hun leerlingen deelnam aan het onderwijs op afstand en dat maar de helft van deze groep slaagde voor hun toetsen. 98,6% van de docenten vindt het nodig om hun lesvaardigheden te verbeteren, zodat ze de kinderen beter kunnen helpen.

De betrokken INCE Haïti-partners hebben het afgelopen jaar hard gewerkt om een goed lesprogramma voor onderwijs op afstand te ontwikkelen. We zijn dankbaar dat we het programma voor leren op afstand hebben kunnen realiseren, want dit biedt ook mooie kansen voor de toekomst.

Onderwijs in moedertaal
Samen met de INCE partners willen we de onderwijssector in Haiti blijvend versterken. In 2021 heeft het team hard gewerkt aan het opzetten van een framework voor tweetalig leesonderwijs, gebaseerd op de moedertaal (het Creools), inclusief een aanpak voor bijvoorbeeld thuisonderwijs, het betrekken van ouders en het trainen van docenten. In 2022 gaat INCE hier mee door. De huidige scholen zullen meedraaien in een pilot, waardoor het leesonderwijs een flinke boost krijgt.

Ondernemerschap en trainingen

De afgelopen periode leerden de kinderen naast vakken als Frans, Engels en rekenen ook vaardigheden zoals ondernemerschap en omgaan met geld. Er werden daarnaast nieuwe waterpunten geïnstalleerd en de kinderen kregen een medische controle. Aan het begin van het nieuwe schooljaar ontvingen de kinderen nieuwe lesboeken en uniforms.

Door de onrust kunnen helaas niet alle geplande onderwijsactiviteiten worden uitgevoerd. Op een aantal scholen gingen de examens niet door, want het was te gevaarlijk om naar school te komen. Ook het trainen van docenten en het betrekken van de ouders bij het onderwijs lukte niet op elke school zoals gepland. We hopen dat dit de komende tijd wel weer op elke school kan worden opgepakt!

Anderson (13) uit Haïti gaat voor een 7 op school

‘Ik wilde dit jaar een 7 gemiddeld halen op school. Dat is helaas niet gelukt, het werd een 6,2. Het komende schooljaar ga ik extra hard mijn best doen om wél die 7 te halen,’ aldus Anderson (13) uit Haïti. Hij is een gemotiveerde leerling met duidelijke toekomstdromen.

‘Mijn lievelingsvak is Frans, want de leraar kan goed lesgeven en is erg aardig. Ik haal altijd goede cijfers voor dit vak. Engels en computerles vind ik ook interessant.’ Later wil Anderson graag theologie of civiele techniek studeren. ‘Ik ben dankbaar dat ik naar school kan, want ik weet ook dat er veel kinderen zijn die dit niet kunnen. Onderwijs is een grote kans om de levensomstandigheden van mijn familie te veranderen. Die kans pak ik graag met beide handen aan!’

Anderson (wit overhemd) en zijn gezin

Hartelijk dank voor uw steun!

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring