Projectupdate WASH Ethiopië | juni 2022

In 2021 konden we mede dankzij uw steun de sanitaire voorzieningen op de scholen in Ethiopië verbeteren. Dat ging niet in elke regio even makkelijk, omdat er veel onrust in Ethiopië is. Toch leerden kinderen over het belang van hygiëne, er werd zeep uitgedeeld en ook de lokale inwoners werden betrokken bij de trainingen. Het is mooi om te zien dat ook zij steeds bewuster met hun gezondheid bezig zijn!

In deze rapportage leest u over de activiteiten die in 2021 hebben plaats gevonden. Ook leest u het verhaal van Tigist en blikken we vooruit op 2022. Hartelijk dank voor uw steun!

Tigist zet zich in voor een goede hygiëne

Tigist woont samen met haar moeder in Addis Abeba, op een compound waar nog vijf andere gezinnen wonen. Haar moeder verkoopt thee en koffie en verdient zo wat geld. Tigist: ‘Als ik ‘s ochtends op sta, ga ik eerst naar het toilet. Hierna was ik mijn handen en mijn gezicht. Op school heb ik een WASH training gevolgd, daardoor weet ik nu hoe belangrijk een goede hygiëne en een schone leefomgeving is.’

Taboes doorbreken
Sinds Tigist heeft geleerd over het belang van een goede hygiëne, probeert ze haar kennis ook met andere kinderen te delen. ‘Als ik op school tijdens de lunch iemand zie die begint te eten zonder handen te wassen, zeg ik daar iets van.’ Tijdens de training werd ook het gebruik van maandverband besproken, omdat dit vaak nog een taboe is en veel meisjes zich hiervoor schamen. Tigist: ‘Vroeger verstopte ik mijn maandverband altijd, zodat niemand het zag. Tijdens de training leerden zowel jongens als meisjes dat je je hier niet voor hoeft te schamen. Mijn vriend Checkol zag pas mijn maandverband toen ik mijn tas open ritste. Ik schaamde me toch een beetje, maar hij stelde me gerust en zei dat het heel normaal is dat meisjes maandverband bij zich hebben.’

Addis Abeba

In de hoofdstad van Ethiopië heeft onze partnerorganisatie Hope Enterprises vorig jaar acht toiletten klaar voor gebruik gemaakt. De toiletten met daaronder een put werden al in 2020 gebouwd, maar zijn nu ook ingericht. Ieder toilet heeft een wastafel en er is een aparte ruimte waar meisjes hun maandverband kunnen wisselen. Door de bouw van de nieuwe toiletten zijn er nu gemiddeld 20 jongens per toilet en 18 meisjes per toilet.

Verder werd er zeep uitgedeeld en meisjes ouder dan 12 jaar ontvingen maandverband. Hope zal de komende maanden werken aan het verbeteren van de sanitaire voorzieningen voor docenten. Ook de WASH training voor leerlingen en voor de inwoners van Addis Abeba zal voortgezet worden. Regelmatig zullen de waterleidingen, pijpleidingen, toiletdeuren en – sloten worden gecontroleerd.

Dessie

Dessie ligt in het noorden van Ethiopië, een gebied waar nog steeds veel onrust is tussen de TPLF (Tigray People Liberation Front) die de regionale regering vormen en de nationale regering in Addis Abeba. Al meer dan twee miljoen mensen zijn gevlucht, op zoek naar veiligheid. Vanwege de oorlog kon er weinig onderwijs worden gegeven en lag het WASH project stil.

Momenteel is er 1 toilet op 36 jongens en 1 toilet op 38 meisjes. Verder is er een ruimte waar meisjes hun maandverband kunnen verwisselen en er zijn vier douches voor jongens en vier douches voor meisjes. Deze ratio van het aantal leerlingen per toilet voldoet niet aan de standaard, daarom zijn we bezig om meer sanitaire voorzieningen te bouwen. Tussen 2018 en 202 werd gestart met de bouw van 5 toiletten, maar door de hoge inflatie en het beperkte budget is het nog niet gelukt om de bouw te voltooien. Een andere uitdaging is de locatie van de toiletten. Ze staan nu onderaan een berg, wat de toiletten gevoelig voor lekkages maakt in het regenseizoen. Ook wanneer de septic tank vol raakt, vinden er lekkages plaats. Onze partnerorganisatie wil daarom de toiletten verplaatsen naar een plek die minder gevoelig is voor water.

Gambella

In Gambella zijn de sanitaire voorzieningen goed. Er zijn 8 toiletten voor jongens en 8 toiletten voor meisjes, wat uitkomt op een ratio van 1:19 voor jongens en 1:23 voor meisjes. De docenten en medewerkers van de school hebben geen apart toilet, dus zij maken ook gebruik van de 16 toiletten.

Gambella heeft ook een elektromechanische waterput, maar deze is lang niet onderhouden en werkt hierdoor niet optimaal. We willen deze daarom repareren, zodat er weer een goede watertoevoer naar de school mogelijk is. Naast de waterleidingen en pijpleidingen zullen ook de toiletdeuren en -sloten worden gerepareerd en onderhouden. Hope wil ook de leerlingen blijven onderwijzen op het gebied van een goede hygiëne.

Asosa

In 2021 is er in Asosa hard gewerkt aan het WASH programma. Er zijn nu 8 toiletten voor jongens en 8 toiletten voor meisjes, wat neerkomt op 27 jongens per toilet en 29 meisjes per toilet.  Beide toiletgebouwen hebben hun eigen waterreservoir en een kraan waar de leerlingen hun handen kunnen wassen. De meisjes hebben ook een ruimte om zich op te frissen. De toiletten zijn ook toegankelijk voor kinderen met een beperking.

In 2021 werd een waterpomp geplaatst. Het originele plan was om deze ook elektromechanisch te laten werken, maar door de inflatie en het beschikbare budget is toch gekozen voor een handpomp die 100.000 liter water kan opslaan. De komende tijd zullen we hier werken aan het onderhoud van de sanitaire voorzieningen en het onderwijzen van de kinderen en de inwoners.

Roggie

In Roggie hebben de kinderen op school goed toegang tot water. De elektromechanische waterput werkt op een diesel generator en voorziet zowel de school als de inwoners er omheen van genoeg water. Wel is er onderhoud nodig aan de toiletten. De jongenstoiletten zijn vervallen en daardoor te gevaarlijk om te gebruiken. Als tijdelijke oplossing zijn de meisjestoiletten opgesplitst door een houten muur. De jongens maken nu gebruik van twee toiletten en de meisjes van drie toiletten. Hope wil de jongenstoiletten zo snel mogelijk herstellen, want de huidige situatie voldoet niet aan de hygiëne eisen van het WASH programma.

Herrara

In Herrara wordt er water gegenereerd door een zonnepaneel op de waterput. Het water wordt opgeslagen in een plastic reservoir waar 50.000 liter in kan. Het water wordt naar verschillende waterpunten in de school en de omgeving verspreid. Helaas zijn de plastic reservoirs gaan lekken, waardoor er water verspilt en er vervuiling plaatsvindt. Dit vormt een gevaar voor de hygiëne van de omgeving, daarom werd er direct actie ondernomen. Helaas nog zonder resultaat; het reservoir lekt nog steeds. Het plan was eigenlijk om de plastic reservoirs te vervangen voor een betonnen reservoir, maar door de onveilige situatie in Herrara en een wisseling in personeel is dit nog niet gelukt. Dit blijft de komende maanden dus een aandachtspunt waar aan wordt gewerkt!

Momenteel zijn er op de basisschool in Herrara 8 toiletten voor jongens en 6 toiletten voor meisjes, beide met een wastafel. Op de middelbare school zijn er 4 toiletten voor jongens en 4 toiletten voor meisjes, ook met een wastafel. Twee toiletten zijn dicht, omdat daar onderhoud aan nodig is. Hope wil dit in de komende maanden uitvoeren en de toiletten weer openen.

Plannen voor 2022

Onze partnerorganisatie Hope Enterprise heeft veel plannen om ook dit jaar de water- en sanitaire voorzieningen te verbeteren. Hiervoor is nog veel geld nodig, daarom hopen we dat u dit project blijft steunen. Afhankelijk van het beschikbare budget zullen we vervolgens kijken waar we de komende maanden aan kunnen werken.

OmschrijvingAddis AbebaDessieGambellaAsosaRoggieHerraraOpmerkingen
WASH training en training over hygiëne rondom menstruatie202220222022202220222022
Uitdelen van sanitaire artikelen202220222022202220222022
Onderhoud aan deuren, sloten, pijpleidingen, etc.202220222022202220222022
5 toiletten afmaken2022 – Q3Indien voldoende budget
Bouw van betonnen reservoir2022 – Q3Indien voldoende budget
Bouw van toilet voor basisschool2023Indien voldoende budget
Onderhoud aan de waterput2022 – Q3Indien voldoende budget
Handwaterpomp vervangen voor elektromechanische pomp2022 – Q3Indien voldoende budget
Renovatie en bouw van toilet voor medewerkers20232023202320232023Indien voldoende budget

Hartelijk dank voor uw steun!

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring