Rapportage 2021 | onderwijs en opvang in Tsjaad

Op 11 april 2021 vonden verkiezingen plaats in Tsjaad. Vooral de jongeren van het land hoopten op een nieuwe president die zal werken aan een goede toekomst voor het land, maar de uitslag was teleurstellend: Déby, de zittende president sinds 1990, werd herkozen. In de aanloop naar de verkiezingen waren er al veel protesten in het land, maar na deze uitslag zwelde de onrust aan. Een dag na de bekendmaking van de uitslag werd president Déby door rebellen vermoord.

Deze gebeurtenis tekent de onrustige situatie waarin onze partnerorganisatie FDB dagelijks werkt. Ondanks alles blijven ze zich gedreven inzetten voor de kinderen in het opvangcentrum. We geven u graag een update!

Christelijk onderwijs en opvang

Na een periode van lockdown zijn de scholen in Tsjaad inmiddels weer een aantal maanden geopend. De kinderen in het opvangcentrum gaan overdag naar een lokale school in de buurt. Op deze scholen gelden nog wel een aantal coronamaatregelen: een mondkapje is verplicht voor alle leraren en leerlingen, en bij binnenkomst moeten ze hun handen wassen. Ook in het opvangcentrum van onze partnerorganisatie FDB gaan de activiteiten door. De kinderen ontvangen dagelijks maaltijden, aanvullend onderwijs en psychologische hulp die hen voorbereidt op re-integratie in hun familie of in een gastgezin. Dankzij het christelijk onderwijs en de begeleiding hopen we dat 27 van de 50 kinderen eind 2021 weer zelfstandig een waardige plek kunnen innemen in de maatschappij!

Contact met de buurt

De medewerkers van FDB gingen voor de pandemie regelmatig de wijken in om met straatkinderen te praten. Helaas was dit in het voorjaar niet toegestaan. Dat was moeilijk, want juist nu zijn de omstandigheden van veel gezinnen en kinderen enorm kwetsbaar. Veel families wonen met elkaar in een klein huisje, waardoor afstand houden vrijwel onmogelijk is. De overheid deelde vorig jaar via de televisie, radio en krant berichten waarin werd opgeroepen om voorzichtig te zijn, maar helaas heeft niet iedereen toegang tot deze nieuwsberichten.

Onlangs heeft FDB watertappunten uitgedeeld in de buurt. Dankzij het tappunt hebben de families nu schoon water in de buurt om hun handen te wassen. En dat is van levensbelang!

Lichtpuntje voor 459 inwoners

Door een eenmalige gift van EO Metterdaad konden we 495 inwoners van de hoofdstad N’djamena tijdelijk ondersteunen met voedsel en hygiëneartikelen. Daarnaast volgden 60 families voorlichtingen, werden er 10 watertappunten geïnstalleerd en ontvingen 18 vrouwen een microkrediet om hun eigen bedrijfje weer op te starten. In juli 2022 hopen we een nieuwe groep vrouwen te kunnen steunen met een microkrediet.  Zo worden steeds meer gezinnen zelfstandig!

Nieuwe docenten

In het opvangcentrum in de hoofdstad N’djamena wonen kinderen die lange tijd op straat hebben geleefd. Vaak zijn zij door hun thuissituatie in het criminele circuit terecht gekomen. In het opvangcentrum bloeien de kinderen op, maar er is goede begeleiding nodig om de ervaringen uit het verleden te verwerken. Onze partnerorganisatie FDB heeft enkele nieuwe, gekwalificeerde medewerkers aangenomen die daarbij kunnen helpen. Tijdens een training hebben zij geleerd hoe ze de kwetsbare kinderen goed kunnen beschermen en begeleiden. Daarnaast is er gestart met het vak Engels, zodat de kinderen naast Frans ook een tweede wereldtaal leren spreken.

De Dag van de Rechten van het Kind

Onze partnerorganisatie heeft op de Internationale Dag van de Rechten van het Kind extra aandacht besteed aan de bescherming tegen corona. De dag, waarop 500 kinderen en 200 ouders aanwezig waren, werd geopend door een toespraak van Séphora, de oprichtster van FDB. Ze benadrukte de verantwoordelijkheid die ouders hebben om hun kinderen goed voor te lichten over de pandemie. Hierna volgde een aantal spelletjes voor de kinderen. Vervolgens konden de kinderen en hun ouders vragen stellen aan een dokter die was uitgenodigd. ‘Waarom moeten we een mondkapje dragen?’, ‘Waar komt het coronavirus vandaan?’ en ‘Kunnen kinderen ook ziek worden?’ waren een aantal van de vragen die werden gesteld. Ter afsluiting was er een maaltijd.

Naar de speeltuin

Naast het dagelijkse onderwijs en de psychologische begeleiding is er elke zaterdagmiddag ook tijd voor ontspanning! De kinderen gingen laatst met de bus naar een speeltuin in de hoofdstad N’djamena. De sfeer zat er goed in en de kinderen genoten!

Bouw van nieuw opvangcentrum

De afgelopen maanden is het aantal kinderen dat in het centrum wordt opgevangen toegenomen. Dat is mooi, maar tegelijkertijd wordt de ruimte te krap. De kinderen delen nu een kleine kamer met veel personen. Op 28 september 2021 hebben we Koumno-Mani Sadrack aangenomen als bouwcoördinator. Na een lange zoektocht zijn we blij dat hij zich wil gaan inzetten voor de bouw van het nieuwe opvangcentrum.

Zoals te zien in de video kijken de kinderen ontzettend uit naar een groter opvangcentrum!

Hartelijk dank voor uw steun!

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring